Brněnsko

A. 1 Vláčitá stará (hanácká) a cupatá (uherská) ze Zábrdovic (rekonstrukce)
A. 2 Moravská z Obřan a Maloměřic
A. 3 Vláčitá z Maloměři
A. 4 Hulán (holan) z Maloměřic
A. 5 Skočná (cupavá, maďar) z Obřan a Maloměřic
A. 6 Válavá (čapatá) z Maloměřic
A. 7 Čardáš (cigánská) z Líšně (rekonstrukce v choreografickém zpracování Jitky Šafaříkové)
A. 8 Kozácká stará z Maloměřic (rekonstrukce)
A. 9 Kuničke z Líšně (rekonstrukce)
A. 10 Hajduk z Líšně
A. 11 Zahájení hodové zábavy a pocta příštím stárkům v Komíně
A. 12 Hodová kola pod májí v Komíně
A. 13 Řeznická z Komína
A. 14 Třasák z Komína
A. 15 Zahradník I a II z Komína
A. 16 Zahradník III a IV z Komína
A. 17 Tajč (šópavá) z Bystrce
A. 18 Zahájení hodů v Tuřanech
A. 19 Vostatkové právo žen v Tuřanech
A. 20 Dívčí kolo z Tuřan
A. 21 Ženské kolo z Tuřan
A. 22 Mazurka (lendler) z Tuřan
A. 23 Mazurka z Tuřan podle A. Vymazalové
A. 24 Mazurka z Tuřan podle J. France
A. 25 Šotyška proplétaná z Tuřan
A. 26 Ševcovská z Tuřan
A. 27 Šotyška proplétaná z Tuřan
A. 28 Brány - tunel z Tuřan
A. 29 Cófavá z Líšně
A. 30 Drndavá z Líšně
A. 31 Dupák z Líšně
A. 32 Hulán z Líšně
A. 33 Chlobivá z Líšně
A. 34 Líbivá z Líšně
A. 35 Líšenka z Líšně
A. 36 Nevěrná z Líšně
A. 37 Řetázkuvá z Líšně
A. 38 Šóravá (panská) z Líšně
A. 39 Šotyška z Líšně
A. 40 Vénešná (volná) z Líšně (v úpravě Marie Knechtové)

Haná

A. 1 Cófavá I (hanácká, konopě) z Annína a Tovačova
A. 2 Cófavá II z okolí Prostějova a Olomouce
A. 3 Cófavá III (šópavá) z Annína a Tovačova
A. 4 Cófavá IV (Nad Lobodicama) z Oplocan
A. 5 Cófavá V (Ózká cesta) z Tovačova
A. 6 Cófavá z Plumlova
A. 7 Cófavá se zaváděním k právu z Prostějovska
A. 8 Vápenická z Tovačova
A. 9 Svatební tanec z Velkého Týnce
A. 10 Svatební kot z Prostějovska
A. 11 Kolo (Debech věděla) z Annína a Tovačova
A. 12 Hanácké cifrování (Veletěla vrana), marš a Alexandr z Tovačovska a Kojetínska
A. 13 Vojáček z Annína a Tovačova
A. 14 Na konopě (švihák) z Tovačovska a Kroměřížska
A. 15 Janek (Steklé Janek) z Annína, Tovačova a okolí Prostějova
A. 16 Šotyška z Klopotovic a Tovačova
A. 17 Varšavěnka I z Prostějovska
A. 18 Varšavěnka II z Prostějovska
A. 19 Věneček z Annína, Klopotovic a Kojetína
A. 20 Vranke z Annína, Oplocan a Tovačova
A. 21 Hodula z Oplocan
A. 22 Annovská z Annína a Tovačova
A. 23 Dudy (Hrály dudy) z Annína a Kojetína
A. 24 Maleni z Annína a Tovačova
A. 25 Stodolenka (obihavá) z Annína a Tovačova
A. 26 Šáteček (Červené šátečku) z Tovačova
A. 27 Tovačov z Annína a Tovačova
A. 28 Huláň z Annína
A. 29 Kalamajka z Tovačova
A. 30 Tetka - škrk z Annína a Tovačova
A. 31 Tetka - trhová z Klopotovic
A. 32 Valaška z Oplocan
A. 33 Kožóšek z Annína a Tovačova
A. 34 Maďara I z Annína
A. 35 Maďara II z Annína
A. 36 Pleskavá (manská) z Tovačova
A. 37 Rožek I, II a III z Tovačovska
A. 38 Sósedská (šóstavá) z Annína
A. 39 Trojke (koně, podlizavá) z Tovačova
A. 40 Zahradnická I z Klopotovic a Kojetína
A. 41 Zahradnická II z Annína a Kojetína

Horácko

Jižní Čechy

Lašsko

Malá Haná a Záhoří

С. 1 Záhorský - svatební z Veselíčka u Lipníka nad Bečvou
C. 2 Záhorský - svatební z Opatovic a Všechovic
C. 3 Záhorský - svatební z Horních Nětčic
C. 4 Záhorský z Veselíčka u Lipníka nad Bečvou a Horního Újezdu
C. 5 Dívčí kolečko Hyn do trávy spadlo jabko ze Zákovic a Soběchleb
C. 6 Litery z Veselíčka u Lipníka nad Bečvou a Oseku nad Bečvou
C. 7 Mazur z Veselíčka u Lipníka nad Bečvou a Dolního Újezdu
C. 8 Mazurka z Horních Nětčic
C. 9 Německá ze Sušice, Dolních Nětčic a Veselíčka u Lipníka n. Bečvou
C. 10 Obkružník - holica z Dolního Újezdu a Hlinska
C. 11 Pec nám spadla ze Soběchleb a Opatovic
С. 12 Rusavěnka z Veselíčka u Lipníka nad Bečvou a Horních Nětčic
С. 13 Ruská polka z Dolních a Horních Nětčic
С. 14 Ruská polka z Veselíčka u Lipníka nad Bečvou a Týnu nad Bečvou
С. 15 Šel Brožek ze Skoků a Tupce
С. 16 Špicpolka z Horních Nětčic a Soběchleb
С. 17 Špicpolka - hřebeček z Horních Nětčic a Všechovic
С. 18 Špicpolka z Opatovic, Rakova a Všechovic
C. 19 Špicpolka z Opatovic a Oseku n. B.
C. 20 Trnka - čertův tanec z Oseku n. B., Lipníka n. B. a Týnu n. B.
C. 21 Holáň z Loukova
C. 22 Hus z Osíčka-Příkaz
C. 23 Konopě I z Osíčka-Příkaz
C. 24 Konopě II z Osíčka-Příkaz
C. 25 Malý holáň z Osíčka-Příkaz a Loukova
C. 26 Mazurka z Osíčka-Příkaz a Loukova
C. 27 Mazurka - klubko ze Všechovic
C. 28 Otava z Osíčka-Příkaz
C. 29 Špicpolka z Loukova a Osíčka-Příkaz
C. 30 Študent z Osíčka-Příkaz
C. 31 Voják I z Osíčka-Příkaz
C. 32 Voják II z Osíčka-Příkaz

Slezsko

G. 1 Taněc I ze Svinova (Klimkovsko)
G. 2 Taněc II ze Svinova (Klimkovsko)
G. 3 Taněc III ze Svinova (Klimkovsko)
G. 4 Taněc z Horní Lhoty (Klimkovsko)
G. 5 Taněc I ze Zbyslavic (Klimkovsko)
G. 6 Taněc II a III ze Zbyslavic (Klimkovsko)
G. 7 Starosvětsky z Jakubčovic (Klimkovsko)
G. 8. V Kolaji voda ze Dvořisek (Opavsko)
G. 9 Slezsky taněc z Krásného Pole (Klimkovsko)
G. 10 Hruška ze Lhotky (Opavsko)
G. 11 Vrtek ze Zbyslavic (Klimkovsko)
G. 12 Vrtek ze Svinova (Klimkovsko)
G. 13 Cupek z Dolní Lhoty (Klimkovsko)
G. 14 Čapula - Čapulajda ze Svinova (Klimkovsko)
G. 15 Hulan z Třebovic (Klimkovsko)
G. 16 Kolečko z Krásného Pole (Klimkovsko)
G. 17 Koval z Krásného Pole (Klimkovsko)
G. 18 Kozeza ze Svinova (Klimkovsko)
G. 19 Lendr I-III z Horní Lhoty (Klimkovsko)
G. 20 Polka na šest z Čavisova (Klimkovsko)
G. 21 Šnelpolka z Krásného Pole (Klimkovsko)
G. 22 Trdlovak - trdlica z Krásného Pole (Klimkovsko)
G. 23 Slezsky čardaš z Velké Polomi (Klimkovsko) - mužský skok
G. 24 Slezsky čardaš z Velké Polomi (Klimkovsko) - ženský skok
G. 25 Křižovy z Hlučínska
G. 26 Mišany z Hlučínska
G. 27 Za tum našim stodoličkum ze Lhotky (Hlučínsko)
G. 28 Bulger z Dvořiska (Hlučínsko)
G. 29 Cigan I z Neplachovic (Opavsko)
G. 30 Cigan II z Neplachovic (Opavsko)
G. 31 Cigan III z Neplachovic (Opavsko)
G. 32 Hoj Kača z Neplachovic (Opavsko)
G. 33 Hulan z Dvořiska (Hlučínsko)
G. 34 Kalamajka z Darkovic (Hlučínsko)
G. 35 Koziz z Darkovic (Hlučínsko)
G. 36 Krakovjak z Bolatic (Hlučínsko)
G. 37 Levá nožka z Budišovic (Klimkovsko)
G. 38 Na sklanej hoře z Bolatic (Hlučínsko)
G. 39 Otevřená polka z Podvihova (Klimkovsko)
G. 40 Ruská polka z Krásného Pole (Klimkovsko)
G. 41 Cigan I-III z Dvořiska (Hlučínsko)

Slovácko

Střední Čechy

Valašsko

Východní Čechy

Západní Čechy

Všechna práva vyhrazena pro NÚLK Strážnice