Zřizovatel:

V současnosti NÚLK zpřístupňuje veřejnosti novinky knižního fondu prostřednictvím elektronického katalogu, viz odkaz Portaro – Národní ústav lidé kultury, Strážnice a digitalizované monografie a periodika pomocí systému Kramerius – Digitální knihovna Kramerius.

2020

Cogan, Miroslav: Řezbáři v kameni. Lidová sakrální skulptura 19. století v Pojizeří. Turnov: Muzeum Českého ráje, 2020

Drápala, Daniel – Tichá, Jana: Tuto se všeliké památky… Památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky. Brno: Masarykova univerzita, 2020

Hrbáčová, Petra: Nositelé tradice 2020. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2020

Krátká, Ludmila: Tetičko, ušijte mně kroj. Vlkoš: v. n., 2020

Machalíková, Pavla – Petrasová, Taťána – Winter, Tomáš (eds.): Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 28. února – 2. března 2019. Praha: Academia, 2020

Maliva, Josef: Cyril Mandel 1873–1907. Tichá řeč jemných valérů malířovy palety. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2020

Martonová, Taťjana a kol.: Josef Klvaňa a Kyjov. Ze sbírek Vlastivědného muzea. Kyjov: Vlastivědné muzeum Kyjov, 2020

Palowská, Markéta: Obchůzky s Jidáši v rámci velikonočního hrkání a klapání na Bučovicku. Hodonín: Masarykovo muzeum, 2020

Pavlík, Jan: Sága rodu Chlebakupova. II. díl. Boskovice: nakl. Albert, 2020

Poláková, Jana: Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. Brno: Masarykova univerzita – Moravské zemské muzeum, 2020

Polouček, Oto: Babičky na bigbítu. Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu. Brno: Masarykova univerzita, 2020

Rice, Timothy: Etnomuzikologie. Velmi krátký úvod. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020

Skopová, Kamila: Jak se co dělávalo…, aneb, O dovednostech našich dědů a babiček. Praha: Blahoslav Lukavec, 2020

Tauberová, Monika: Lidové kroje. 1. díl. Čechy. Praha: Národní muzeum, 2020

Válka, Miroslav: Ludvík Kunz. Bibliografie Národopisné revue č. 34. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2020

Vinglerová, Markéta: Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum, 2020

Vlčková, Martina: Zlatý kolovrat II. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2020

Elschek, Oskár: Slovenské ľudové hudobné nástroje včera a dnes. Rukoväť europských ľudových hudobných nástrojov. Bratislava: ÚĽUV, 2020

Více publikací naleznete v katalogu Národního ústavu lidové kultury.

2019

Baran, Ludvík – Staňková, Jitka: Poklady lidového umění. Praha: Ottovo nakladatelství, 2019

Bestajovský, Martin: Velká kniha lidových obyčejů a nápadů. Brno, 2019

Binderová – Jurková, Klára – Teturová, Jarmila: Modrotisk – rezistentní / rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019

Čechovský, Petr a kol.: Architektonické a urbanistické tvarosloví Hané. Kritický katalog výstavy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019

Dvořáčková-Malá, Dana a kolektiv: Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství. Praha: Historický ústav AV ČR, 2019

Gáfriková, Oľga: Keď amfiteáter buráca. Ako sa rodil Folklórny festival Východná. Východná: Obec Východná, 2019

Holcman, Josef: Karel chodí po zemi (O životě a dobách Karla Pavlištíka). Zlín: K + H Zlín, 2019

Hrbáčová, Petra: Nositelé tradice lidových řemesel 2019. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019

Jilík, Fanek: Bosá léta. Veligrad, 2019. Druhé vydání

Jochymek, Jaroslav: Orkafář, šlejfíř a sicař aneb Stará řemesla na Slovácku. Uherské Hradiště, Ottobre 12, 1919

Kol. autorů: Valašské tance z Rožnova. Rožnov pod Radhoštěm: Valašský folklorní spolek, 2019

Michalička, Václav: Pilnikářství. Příběh řemesla, které na Vysočině přetrvalo do poloviny 20. století. Brno: Masarykova univerzita, 2019

Očenášek, Jaroslav: Kouzelné pohádky I. Praha: Vyšehrad, 2019

Petrů, Jiří: Ćeložnice ve vzpomínkách a písních. Čeložnice: Obec Čeložnice – Etnologický ústav AV ČR, 2019

Schauerová, Alena – Maňáková, Magdalena: Regionální folklor do škol. Manuál pro učitele II. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019

Součková, Ema: Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory. Praha: Academia, 2019

Uhlíková, Lucie – Číhal, Petr – Káčer, Jan: Zlínský kraj v lidové písni I. Okres Uherské Hradiště. Zlín: Zlínský kraj; Brno: Etnologický ústav AV ČR; Uh. Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2019

Urbanová, Svatava – Dokoupil, Lumír – Ivánek, Jakub – Pumpr, Pavel (eds).: Valašsko – historie a kultura II. Obživa. Ostrava: Národní muzeum v přírodě – Ostravská univerzita, 2019

Válka, Miroslav (ed.): Jitka Staňková. Bibliografie Národopisné revue č. 33. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019

Vrlová, Vanda: Co by každá hospodyňka. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2019

Winter, Tomáš – Machalíková, Pavla (ed.): Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2019

2018

Doskočil, Leoš: Ztracená tvář Podluží. Tvrdonice a Kostice. Tvrdonice: Okrašlovací spolek Tvrdonice, 2018

Habartová, Romana (et al.): Kunovice II. Kunovice: Město Kunovice, 2018

Hlaváček, Jiří – Bortlová-Vondráková, Hana: Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Československá etnografie a folkloristika ve vzpomínkách pamětníků. Praha: Academia, 2018

Höhn, Jiří: Hudební nástroje, IX. 3. část. Citera a kobza (Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2018

Křížková, Eliška ml. – Křížková, Eliška st. – Trková, Marcela – Stránský Michal: Hrozenské šaty. Starý Hrozenkov: Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, 2018

Langhammerová, Jiřina: Tradiční úprava hlavy II. 2. část. Účesy, čepce, vínky a pleny v Čechách (Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2018

Minárik, Marián: Tanec života Cyrila Zálešáka. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2018

Mitáček, Jiří (et al.): Kunovice I. Kunovice: Město Kunovice, 2018

Otčenášek, Jaroslav: Reflexe vybraných aspektů lidové zbožnosti ve slovesném folkloru. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VIII. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.i.i., 2018

Pavliňák, Petr: Strážnice a výtvarné umění. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2018

Petříčková, Kristýna: Tradiční lidový oděv v Blatničce a v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Zlín: Univerzita T. Bati, 2018

Šimša, Martin: Nositelé tradice lidových řemesel 2001-2011. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2018

2017

Bláha, Zdeněk: Můj život s lidovou muzikou. Plzeň: NAVA, 2017

Blecha, Jaroslav – Hamar, Juraj – Teturová, Jarmila: Loutkářství na Slovensku a v Česku. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2017

Brožovičová, Klára: Tradiční život a odívání žen na Strážnicku. Vydání druhé doplněné. Ostrava: Šmíra-Print Enterprises, a.s., 2017.

Číhal, Petr (ed.): Erotika v lidové kultuře. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2017

Drápalová, Lenka – Tichá, Jana: Jak jde kroj, tak se stroj: katalog expozice o tradičním odívání na Valašsku. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2017

Hella, Vlastimil: Tajemství bohyní na Žítkové: součástí knihy je kompletní původní text Josefa Hofera Bohyně na Žítkové z roku 1913. Praha:  Eminent, 2017

Krčmář, Luděk: Lidová zbožnost na Plzeňsku. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2017

Lenderová, Milena (et at): Z dějin české každodennosti: život v 19. století. Praha: Karolinum, 2017

Langhammerová, Jiřina: České tradice v proměnách času: Kroje – Zvyky – Umění. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017

Pavelčík, Antonín: Královské ozvěny z Vlčnova, aneb, Vzpomínky na jízdy králů. Vlčnov: Společnost jízdy králů, 2017

Pavlík, Vladimír – Šalé, František (ed.) – Šaléová, Václava, (ed.):  Zápisky z Horňácka na přelomu z 19. do 20. století. Boskovice:  Albert, 2017

Pokluda, Zdeněk: Kapitoly ze starších dějiny Svatobořic a Mistřína. Svatobořice-Mistřín: Obec Svatobořice-Mistřín, 2017

Popelka, Pavel: Nech žije život živý. Strání: Albert, 2017

Provodovská, Veronika: Řemeslo jak vyšité. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 2017

Raška, Pavel – Smyčková, Kateřina (ed.): Kancionál založený ke cti a chvále Pánu Bohu všemohoucímu (1774). Brno: Moravská zemská knihovna, 2017

Secká, Milena: Jen Náprstková, prosím… Neobyčejný život v dobových pramenech. Praha: Národní muzeum, 2016

Skopová, Kamila: Čechy, domov můj aneb Malá vlastivěda o místech, lidech, řeči, krojích, zpívání… i stravování. Praha: Akropolis, 2017

Spurný, Tomáš: Staroselské kousky neboli dokolečka = Altbäurische Stucke oder Umadum. Edice rukopisu lidových písní z Chebska od Antona Kohla. Cheb: Muzeum Cheb, 2017

Stašek, Milan – Strašáková, Olga – Gregor, Dalibor: Jízda králů Kunovice. Opava: Foto&nakladatelství: Ing. Dalibor Gregor, 2017

Toncrová, Marta, ed. – Smutná, Silva (eds.): Zpěvník z Horácka a Podhorácka: výběr písní pro školy [hudebnina]. 1. vydání. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, 2017

Tyllner, Lubomír – Skovajsa, Ondřej – Vaňková, Hana (eds.): Towards a Typology of Traditional Music = K otázkám typologie tradiční hudby. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2017

2016

Höhn, Jiří: Hudební nástroje IX, 2. část. Basové smyčcové nástroje. Skřípácký bas a trumšajt. (odborná publikace s přílohou filmového dokumentu). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016

Hrbáčová, Petra: Tradiční tkalcovství na Horňácku. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016

Křížová, Alena – Pavlicová, Martina – Válka, Miroslav: Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. Brno: Masarykova univerzita, 2016

Lenderová, Milena: K hříchu a k modlitbě. Praha: Karolinum, 2016

Malec, Alois: Tři perly: charvátské osady na Moravě. V Jevišovce: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, 2016

Malinová, Irina – Otčenášek, Jaroslav – Lendělová, Věra: Skejuš – Skejušané – Skejušan. Rusíni v Chomutově, původ, historie a současnost. Praha: Karolinum, 2016

Motlová, Milada: Průvodce lidovou kulturou. Praha: Knižní klub, 2016

Skořepová, Markéta: Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855). České Budějovice: Historický ústav FF Jihočeské univerzity, 2016

Svobodová, Vlasta: O smyslu etnologie. Brno: Šimon Ryšavý, 2016

Šimša, Martin: Nositelé tradice lidových řemesel III. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016

Tarcalová, Ludmila: Tradiční úprava hlavy. II. 1 část.  Účesy, čepce a šatky na Moravě (Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016

Válka, Miroslav a kol.: Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2016

2015

Bahenský, František – Dohnal, Martin – Vařeka, Josef – Woitsch Jiří:  Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VII. Lidové stavitelství. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2015

Číhal, Petr (ed.): Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2015

Doušek, Roman – Drápala, Daniel (eds.): Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Brno:  Masarykova univerzita, 2015

Schauerová, Alena – Maňáková, Magdalena: Regionální folklor do škol. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2015

Toncrová, Marta, ed., Smutná, Silva, ed. a Ochrymčuková, Irena. Lidové písně z Podhorácka. III., Tišnovsko a Bystřicko [hudebnina]. 1. vydání. Třebíč: Muzeum Vysočiny, 2015

Večerková, Eva: Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2015

Vondrušková, Alena: Český lidový a církevní rok. Brno: MOBA, 2015

Tyllner, Lubomír: Průvodce po pramenech lidových písní, hudby a tanců v Čechách. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2015

2014

Drápala, Daniel: Venkovský obchod Moravy a Slezska. Brno: Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014

Húsek, Jan – Niederle, Lubor (et al.): Moravské Slovensko. Boskovice: Albert, 2014, 2 svazky (reprint)

Jančář, Josef: Etnografie na Moravě a ve Slezsku v limitech 20. století. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014

Jeřábková, Alena: Lidová oděvní kultura. Příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. Brno: Masarykova univerzita, 2014

Krolmus, Václav: Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy. Část třetí. Praha: nakladatelství PLOT, 2014

Malach, Roman – Válka Miroslav (eds.) 2014: Vesnická stavební kultura. Stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Brno: Masarykova univerzita

Novotný, Martin: Hliněné stavitelství na Moravě a evropské souvislosti. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014

Šimša, Martin: Lidový oděv na Moravě. Katalog výstavy. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014

Urbanová, Svatava – Dokoupil, Lubomír (eds.): Valašsko – historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014

Tyllner, Lubomír a kol.: Velké dějiny zemí Koruny české. Lidová kultura. Praha: Paseka, 2014

2013

Číhal, Petr (ed.): Zoomorfní tematika v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2013

Holý, Dušan: Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Brno: Masarykova univerzita, 2013

Krolmus, Václav: Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy. Část druhá. Praha, Plot, 2013

Pavlásek, Michal – Nosková, Jana (eds.): Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita – Prah:  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., pracoviště Brno, 2013

Toncrová, Marta, ed., Smutná, Silva, ed. a Tomášová, Eva. Lidové písně z Podhorácka. II., Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko [hudebnina]. 1. vyd. Třebíč: Muzeum Vysočiny, 2013

Večerková, Eva: Malované vejce. O kraslicích v českých zemích. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013

2012

Blahůšek, Jan – Teturová, Jarmila: Jízda králů na jihovýchodě České republiky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2012

Ebelová, Kateřina: Maska v proměnách času a kultur. Praha: Grada, 2012

Kłodnicki, Zygmunt – Lucović, Miloš (et al.): Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. Brno: Masarykova univerzita, 2012

Křížová, Alena – Šimša, Martin: Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2012

Navrátilová, Alexandra: Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2012

Pavlicová, Martina: Cestami lidového tance. Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012

2011

Blahůšek, Jan – Lukešová, Markéta (eds.): Metodika identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice v kontextu koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2011-2015. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011

Blahůšek, Jan – Vojancová, Ilona: Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011

Habartová, Romana – Holubová, Markéta (eds.): Svět mužů a žen. Muž a žena ve svědectvích lidových tradic. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2011

Jančář, Josef: Proměny Slovácka. Lidová kultura – od feudálního poddanství k postmodernímu společenství. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011

Jeřábek, Richard: Lidová výtvarná kultura. Dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. Brno: Masarykova univerzita, 2011

Krolmus, Václav: Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy. Část první. Praha: nakladatelství PLOT, 2011

Křížová, Alena a kolektiv: Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2011

Křížová, Alena a kolektiv: Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, 2011

Kunz, Ludvík: Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I-IV. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, 2008-2011

Toncrová, Marta a Smutná, Silva. Lidové písně z Podhorácka. I., Náměšťsko a Velkobítešsko [hudebnina]. 1. vyd. Třebíč: Muzeum Vysočiny, 2011

Válka, Miroslav: Sociokulturní proměny vesnice. Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita, 2011

2010

Blahůšek, Jan –  Číhal, Petr – Habartová, Romana  (et al.): Slovácký verbuňk. Současný stav a perspektivy. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010

Frolcová, Věra: Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury. Praha: Vyšehrad, 2010

Grohmann, Josef Virgil: Pověry a obyčeje v Čechách a na Moravě. Praha: Nakladatelství Plot, 2010

Langer, Jiří: Lidové stavby v Evropě. Praha: Grada, 2010

Václavík, Antonín: Výroční obyčeje a lidové umění. Luhačovice: Irena Voštová – nakl. Atelier, 2. upravené vydání, 2010

Večerková, Eva: Lidové obyčeje a jejich výtvarné komponenty, tvary a symboly. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010

Tyllner, Lubomír: Tradiční hudba – hledání kořenů. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2010

2009

Holubová, Markéta (et al.): Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VI. Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2009

Ron, Vojtěch: Lidové pašijové divadlo v českých zemích. Praha: Vyšehrad, 2009

Tarcalová, Ludmila (ed.): Tělo jako kulturní fenomén. „Já nejsem dřevo, jsem duch a tělo“. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2009

2008

Langhammerová, Jiřina: Čtvero ročních dob v lidové tradici. Petrklíč: Praha, 2008

Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří (eds.): Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování. Praha: Etnologický ústav AV ČR – Nipos, 2008

2007

Dülmen, Richard van: Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 2.: Město a vesnice. Praha: Argo, 2007

Dülmen, Richard van: Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 3.: Náboženství, magie, osvícenství. Praha: Argo, 2007

Jančář, Josef – Krist, Jan: Národopisné slavnosti a folklorní festivaly v České republice. Strážnice: Národní  ústav lidové kultury, 2007

Ondrušová, Vlasta – Uhlíková, Lucie (eds.): Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007

Pavlicová, Martina: Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe. Brno: Masarykova univerzita, 2007

Skopová, Kamila: Hody, půsty, masopusty. Praha: Akropolis, 2007

Tarcalová, Ludmila (ed.): Dary a obdarování. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum 2007

Válka, Miroslav s kolektivem: Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. Brno: Masarykova univerzita, 2007

Vařeka, Josef – Frolec, Václav: Lidová architektura. Encyklopedie. 2. přeprac. vydání, Praha: Grada, 2007

Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard – Tyllner, Lubomír a kol.: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3 svazky : Věcná část A–N,  Věcná část O–Ž, Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007

2006

Blahůšek, Jan – Krist, Jan Miroslav – Matuszková, Jitka – Pavlištík, Karel:  Slovácký verbuňk. Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006

Blahůšek, Jan (ed.): Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v České republice. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006

Krist, Jan (ed.): Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006

Krist, Jan (ed.): Současný folklorismus a prezentace folkloru. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006

Křížová, Alena – Válka, Miroslav (ed.): Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2006

Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana: Od lidové písně k evropské etnologii. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2006

Zíbrt, Čeněk: Veselé chvíle v životě lidu českého. 2. upr. vydání,  Praha: Vyšehrad, 2006

2005

Burke, Peter: Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha:  Argo, 2005

Tarcalová, Ludmila (ed.): Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2005

Thořová, Věra: Velikonoční a předvelikonoční koledy v Čechách. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2005

Václavík, Antonín: Luhačovské Zálesí. Luhačovice: Atelier M – Mikroregion Luhačovské Zálesí, 2005

2004

Jeřábek, Richard – Maur, Eduard – Štika, Jaroslav – Vařeka, Josef: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV. Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500-1900). Národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2004

Langhammerová, Jiřina:  Lidové zvyky. Výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004

Navrátilová, Alexandra: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004

Stavělová, Daniela (ed.): Tanec : záznam, analýza, pojmy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004

2003

Tarcalová, Ludmila (ed.): Zeleň v lidových obyčejích. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2003

Večerková, Eva: Kraslice na Moravě. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003

Zídková, Petra: Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2003

2002

Jančář, Josef a kolektiv: Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. Úvahy o jejím studiu a využívání. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002

Krist, Jan (ed.): Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002

2001

Frolcová, Věra: Velikonoce v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2001

Frolec, Václav a kol.: Vánoce v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2. vydání, 2001

Langhammerová, Jiřina: Lidové kroje z České republiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001

Ondrušová, Vlasta (ed.): Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001

2000

Jančář, Josef s kolektivem: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid, sv. 10. Strážnice: Ústav lidové kultury – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000

Ludvíková, Miroslava: Moravské a slezské kroje. Kvaše z roku 1814. Brno: Moravské zemské muzeum, 2000

Martínek, Zdeněk: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III. Řemeslná, domácká a manufakturní výroba a obchod v Čechách v letech 1752-1756. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2000

Vondrušková, Alena: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000

1999

Dülmen, Richard van: Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 1.: Dům a jeho lidé. Praha: Argo, 1999

Krist, Jan (ed.): Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999

Schauerová, Alena a kolektiv: Ke kořenům domova. Tradice lidové kultury – rodina – škola – folklorní soubor. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999

Tarcalová, Ludmila (ed.): Kult a živly. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1999

Toncrová, Marta, ed. Lidové písně z moravského Horácka [hudebnina]. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 1999

1998

Krist, Jan (ed.): Etika a tradiční lidová kultura. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998

Sušil, František: Moravské národní písně. S nápěvy do textu vřaděnými. 5. vydání, Praha: Argo – Mladá fronta, 1998

1997

Jeřábek, Richard: Počátky národopisu na Moravě. Antologie prací z let 1786-1884. Strážnice: Ústav  lidové kultury, 1997

Krist, Jan (ed.): Společenství dětí a kultura. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997

Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997

Schauerová, Alena a kolektiv: Kde jsme doma. Mentální reprezentace domova jako výraz kulturního vědomí dětí z folklorních souborů. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997

Tarcalová, Ludmila (ed.): Magie a náboženství. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1997

Aktualizace: 17. 5. 2023