Zřizovatel:


Dobrý den, internetové stránky www.lidovakultura.cz spravuje Národní ústav lidové kultury. Na web navazuje veřejná facebooková stránka Web lidovakultura.cz, která přináší aktuální pozvánky, fotogalerie a informace o dění v našich regionech.

Internetové stránky jsme postavili jako informační zdroj, či chcete-li rozcestník informací. V první části menu Lidová kultura nabízíme encyklopedické informace o lidové kultuře v ČR, odkazy na odborná pracoviště, zdroje informací, dostupná periodika a publikace. Nechybí informace o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, ze které vychází mnoho dalších aktivit. Ve složce Kulturní dědictví najdete odkazy na Reprezentativní seznam UNESCO, Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, Nositele tradice lidového řemesla a výpis konaných festivit.

Pojem folklorismus chápeme jako přenášení jevů lidové kultury z původního života do jiného kontextu, často s novými funkcemi. V této části internetových stránek nabízíme obsáhlé seznamy lidových muzik, folklorních souborů, folklorních festivalů, mužských a ženských sborů, dechových orchestrů a spolků. K jednotlivým položkám připojujeme odkaz na internetovou nebo facebookovou stránku, pokud jsme ji zaznamenali. Na konci každého seznamu je prostor pro vaše připomínky, doplnění a opravy názvů. Seznamy budeme podle vašich podnětů doplňovat a upravovat. Do prezentace zařazujeme aktivity a akce, které prezentují prvky lidové kultury. Najdete tady kalendář akcí, odkazy na televizní a rozhlasové pořady, seznam muzeí v přírodě, typy na návštěvu stálých expozic s národopisnou tématikou, seznam zajímavostí na internetu a další. V oddíle Lidové tance bychom vám rádi postupně zpřístupnili nahrávky a dokumentaci obsáhlé encyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. V plánu máme také zveřejnění dokumentace týkající se lidových řemesel.

Věříme, že si na internetových stránkách www.lidovakultura.cz najdete to, co vás zajímá. Těšíme se na vaše reakce, postřehy a doplnění. Můžete je psát do komentářů na vybraných stránkách webu nebo na e-mailovou adresu info@nulk.cz.

Martin Šimša a kolektiv Národního ústavu lidové kultury

Události z naší FB stránky