Zajímavým zdrojem informací o lidové kultuře v ČR jsou diplomové práce, obhájené na vybraných fakultách českých univerzit.

Archiv diplomových prací Ústavu evropské etnologie FF MU Brno: https://etnologie.phil.muni.cz/nase-cinnost/archiv-zaverecnych-praci

Témata absolventských prací Ústav etnologie FF UK Praha: https://uetn.ff.cuni.cz/cs/

Témata absolventských prací katedry Arts managementu VŠE Praha: https://vskp.vse.cz/

Všechna práva vyhrazena pro NÚLK Strážnice