Zajímavým zdrojem informací o lidové kultuře v ČR jsou diplomové práce, obhájené na vybraných fakultách českých univerzit.

Archiv diplomových prací Ústavu evropské etnologie FF MU Brno: web

Témata absolventských prací Ústav etnologie FF UK Praha: web

Témata absolventských prací katedry Arts managementu VŠE Praha: web

 

Aktualizace: 23. 4. 2021

Všechna práva vyhrazena pro NÚLK Strážnice