Zřizovatel:

Zajímavým zdrojem informací o lidové kultuře v ČR jsou diplomové práce, obhájené na vybraných fakultách českých univerzit.

Archiv diplomových prací Ústavu evropské etnologie FF MU Brno: web

Témata absolventských prací Ústav etnologie FF UK Praha: web

Témata absolventských prací katedry Arts managementu VŠE Praha: web

Aktualizace: 27. 4. 2023