Zřizovatel:

Ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice schválené usnesením vlády ze dne 11. června 2003 č. 571, zřídil ministr kultury příkazem č. 39/2004 Národní radu pro tradiční lidovou kulturu a vydal její statut.

Členové Národní rady pro tradiční lidovou kulturu (poradní orgán) v roce 2019

Mgr. Daniel  Drápala,  Ph.D. – předseda rady
Ústav evropské etnologie FF MU, Brno

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. – 1. místopředseda rady
etnograf

PhDr. Ilona Vojancová – místopředsedkyně rady
Muzeum v přírodě Vysočina – detašované pracoviště Národního muzea v přírodě, ředitelka

Ing. Martin Čerňanský, Ph.D.      
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Mgr. Michaela Fialová
Česká televize

PhDr. Romana Habartová
Krajský úřad Zlínského kraje, ved. odb. kultury

PhDr. Josef Havel, CSc.
Český rozhlas, ředitel kanceláře generálního ředitele

Miluše Hrachovinová
Sdružení lidových řemeslníků a výrobců ČR

PhDr. Petr Janeček    
FF UK – Ústav etnologie, zástupce ředitele

Mgr. Eva Kumínková     
Valašské muzeum v přírodě, náměstkyně pro odbornou činnost + Česká národopisná společnost

Mgr. Lenka  Lázňovská 
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, ředitelka

Mgr. Dita Limová     
vedoucí odd. UNESCO a mzn. spolupráce, odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury

PhDr. Katina Lisá     
Muzeum Vysočiny v Třebíči, odborná pracovnice

PhDr. Marcela Macková
Jihočeské muzeum, etnografka

PhDr. Zuzana Malcová
Ministerstvo kultury, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury

Jan Pijáček     
člen Rady Zlínského kraje, krajský úřad

PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
Národní ústav lidové kultury, ředitel

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
Akademie věd ČR, Etnologický ústav AV ČR, ředitel

 

Tajemnice: Mgr. Věra  Skopová
Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury

 

Aktualizace: 20. 4. 2021