Zřizovatel:

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu je specializovaným pracovištěm oddělení odborných muzejních činností, které bylo schváleno na základě plnění vládního usnesení ze dne 11. června 2003 č. 571 ke „Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice". Hlavním cílem koncepce je ochrana hodnot vytvářených po celá staletí našimi předky a tvořících základ naší kulturní identity. Soubor ochranných opatření shrnuje konkrétní úkoly směřující k identifikaci, dokumentaci, ochraně, prezentaci a šíření poznatků dosud existujících projevů tradiční lidové kultury a její předávání dalším generacím. Tímto konkrétním opatřením vláda vyjádřila svůj zájem o ochranu tradičních hodnot hmotného i nehmotného kulturního dědictví České republiky.

 

Aktualizace: 22. 4. 2021