Zřizovatel:

Tradiční a lidová kultura tvoří nedílnou součást kulturního dědictví každé země. Ministr kultury České republiky od roku 2001 každoročně uděluje vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla, jímž veřejně oceňuje jejich práci. Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo „Žijící lidské poklady“. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům. Tento projekt navazuje na dokument UNESCO nazvaný „Doporučení k ochraně tradiční lidové kultury“, jenž vybízí státy, aby věnovaly zvýšenou péči dosud živému kulturnímu dědictví.

Ministerstvo kultury České republiky přijalo tyto podněty a v českých podmínkách byl zahájen projekt nazvaný „Nositelé tradice lidových řemesel“. Přípravou nominací na tento titul je pověřen Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, jenž shromažďuje dokumentaci k jednotlivým návrhům. Podle zpracované metodiky je pak předává k projednání nominační komisi jmenované ministrem kultury.

Kandidáti, kteří jsou navrženi na ocenění, musí prokázat komplexní znalosti svého oboru a vynikající kvalitu zhotovovaných výrobků. Současně se hodnotí také jejich činnost v oblasti prezentace a popularizace dané výroby, stejně jako snaha o to, aby předávali své znalostí dalším zájemcům a pokračovatelům.

Titul je udělován u příležitosti zahájení Národních dnů evropského kulturního dědictví, které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V současné době (2023) patří mezi jeho držitele 90 lidových řemeslníků z Čech a Moravy. S udělením titulu Nositel tradice lidových řemesel je spojeno propůjčení ochranné známky Nositel tradice, a to prostřednictvím licenční smlouvy jednotlivým výrobcům. Další podrobnosti na www.lidovaremesla.cz.

O držitelích titulu Nositel tradice lidových řemesel, kteří jsou mistry svého oboru v domácích dílnách, na jarmarcích i ve svátečních chvílích pojednává dokument České televize.


Ke stažení


2022

Pavel Šrytr ║ Petr Růžička ║ Romana Jablunková


2021

Jiří Danzinger ml. ║ Ludmila Farkašová ║ Filip Trunečka ║ Miroslav Vrtěna


2020

Alexandr Slavík ║ Marie Vlčková ║ Jana Štefková ║ Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ║ Marie Bilíková


2019

Pavel Horák ║ Pavel Sarauer ║ Petr a Zlatuše Hejdovi


2018

Jiří Hýža ║ Vladislava Hrubešová ║ Alexandra Kaňovská ║ Lenka Macečková ║ Petr Mužík


2017

Jaroslav Lakomý ║ Petr Král ║ Markéta Maláníková ║ Zdeňka Zábojová ║ František Zuska


2016

Josef Fidler ║ Jiří Rücker


2015

Josef Komárek ║ Josef Fryzelka ║ Božena Vráželová ║ Jiří Honiss ║ Aleš Uherka


2014

Růžena Kozumplíková ║ Marie Pyrchalová ║ Miroslav Urban


2013

Jarmila Vítoslavská


2012

Josef Hrůza ║ Josef Nosek ║ Miroslav Stecher ║ David Stejskal


2011

Antonín Hájek ║ Zuzana Hartlová ║ Richard Mlýnek ║ Zuzana Tilajcsiková


2010

Augustin Krystyník ║ Alfred Stawaritsch ║ Milan Strmiska


2009

Božena Habartová ║ Karel Hanák ║ Ladislav Chládek ║ Vít Kašpařík ║ František Mikyška


2008

Eva Minksová ║ František Pavlica ║ Ludmila Dominová ║ Marie Skrežinová ║ Pavel Číp


2007

Blanka Mikolajková ║ František Tureček ║ Hana Buchtelová ║ Iveta Dandová ║ Rozálie Blažková


2006

Dana Ptáčková ║ Jaroslav Sucháček st. ║ Josef Hruška ║ Ludmila Kočišová ║ Miloslava Zatloukalová


2005

Drahomír Smejkal ║ Josef Janulík ║ Jiří Ondřej


2004

František Joch ║ Štefan Kanaloš ║ Jiří Myška ║ Jarmila Oharková


2003

Josef Kopčan ║ Zdeněk Kubák ║ Oldřich Kvapil ║ Milan Macho ║ Petr Stoklasa


2002

Zdeněk Bukáček ║ Jana Juřicová ║ Ivo Nimrichter ║ Jaroslava a Jiří Danzinger ║ Miloslav Trefanec


2001

Antonín Moštek ║ Ladislav Rejent ║ Rudolf Volf ║ Stanislav Štěpánek ║ Jiří Drhovský