GISTRALIK
gistralik.muni.cz
Geografický informační systém tradiční lidové kultury (17501900) (dále jen gistralik) je společným projektem Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.
Gistralik představuje unikátní geografický informační systém tradiční lidové kultury (17501900), který propojuje mapové podklady s informacemi z oblasti tradiční lidové kultury definovanými místně (Morava) a časově (17501900). Hlavní výstup projektu v podobě on-line přístupného geografického informačního systému nabízí uživatelům (laikům i odborníkům) informační platformu zahrnující poznatky o dokumentovaných jevech z oblasti materiální i nemateriální lidové kultury a o míře jejich dosavadního zpracování a to vždy ve vazbě na konkrétní sídelní lokalitu či různě definované správní a geografické celky (obec, soudní okres, farnost, panství, region).

Digitalizovaná periodika

Digitalizované publikace

Podrobný výčet na stránkách Národního ústavu lidové kultury: www.nulk.cz

Digitální edice zpěvníků

Podrobný výčet na stránkách Národního ústavu lidové kultury: www.nulk.cz

Digitalizované historické prameny

Podrobný výčet na stránkách Národního ústavu lidové kultury: www.nulk.cz

 

Všechna práva vyhrazena pro NÚLK Strážnice