Zřizovatel:

B. Širší Brněnsko

B. 1 Ostatková zábava pod právem ve Šlapanicích
B. 2 Bublavá ze Šlapanic a Prace
B. 3 Kovářská ze Šlapanic
B. 4 Liška v jamě ze Šlapanic
B. 5 Mazurka z Újezdu u Brna
B. 6 Pantalone ze Šlapanic
B. 7 Hulán z Újezdu u Brna
B. 8 Vláčitá (priklekavá) z Kutími
B. 9 Ženské kolo z Ostopovic
B. 10 Mužské kolo z Ostopovic
B. 11 Smíšené kolo z Ostopovic
B. 12 Rédovák ze Střelic
B. 13 Šotyška z Padochova
B. 14 Tesař z Brněnska
B. 15 Holóbek vrká (holóbek) z Ořechova a Tikovic
B. 16 Oj na krakovským mostě z Ořechova a Tikovic
B. 17 Panenka z Ořechova a Tikovic
B. 18 Stodolenka z Tikovic
B. 19 Obřadní stínání berana o hodech v Troubsku
B. 20 Kohótek, svatební tanec z Troubska
B. 21 Královničky z Troubska
B. 22 Písmeny z Troubska
B. 23 Pšenka z Troubska
B. 24 Sekera z Ořechova a Troubska
B. 25 U sedláka z Troubska
B. 26 Tance o dožinku kolem Zlaté baby z Ořechoviček (rekonstrukce)
B. 27 Kola z Hlíny
B. 28 Mužská kola z Omic
B. 29 Ženská kola z Omic
B. 30 Šlapání klobouku o svatbě v Omicích
B. 31 Kukaná I z Omic
B. 32 Kukaná II z Omic
B. 33 Mazurka I z Omic
B. 34 Mazurka II z Omic
B. 35 Ženské kolo a rej z Prace
B. 36 Ženský tanec z Blažovic
B. 37 Ženský hodový a ostatkový rej z Tvarožné
B. 38 Hanácká (blatská) od Slavkova (rekonstrukce)
B. 39 Hanácká "na tři kroky" z Brněnska
B.40 Marefská I od Slavkova
B.41 Marefská II od Slavkova
B.42 Mazurka z Prace
B.43 Troják I a II z Koryčan