Zřizovatel:

Dotazníkové šetření NÚLK z let 2006-2010
Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury
Interaktivní mapa

Výsledky výzkumu v textové podobě (z původního webu lidovakultura.cz)

2006
Folklor – vyprávění, zpěv, zpěvnost, tance, folklor dětí a lidové divadlo
Tradiční způsob obživy – zemědělství, rybolov, myslivost

2007
Lidová religiozita
Sídlo, dům a bydlení

2008
Obyčejové tradice

2009
Lidová strava, doprava, obchod a trh, lidový oděv

2010
Společenské vztahy, výtvarná kultura

eSbírky, kulturní dědictví on-line web
eSbirky.cz je prezentační portál sloužící pro vyhledávání a prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů muzejního typu. Systém byl spuštěn pod záštitou Národního muzea v roce 2010 a za 4 roky své existence nashromáždil téměř 50 000 digita­lizovaných předmětů ze sbírek 47 českých muzejních institucí. eSbírky jsou napojeny na portál Europeana, kam pravidelně přispívá výběrem z českého kulturního bohatství.

Europeana Collections web
Europeana Collections nabízejí přístup k více než 50 milionům digitalizovaných položek – knih, hudby, uměleckých a dalších děl – a vyspělé nástroje pro vyhledávání a filtrování, které vám pomohou najít to, co hledáte. Naše tematické sbírky zaměřené na umění, módu, hudbu, fotografii a 1. světovou válku představují galerie, blogy a výstavy, které informují a inspirují. Pokud se chcete dozvědět více o Europeana Collections a jak se můžete zapojit, navštivte Europeana Pro. Doufáme, že rádi využijete naše webové stránky.

Elektronické publikace NÚLK
Odkaz na stránky Národního ústavu lidové kultury, kde je možné stáhnout vydané publikace: web

Virtuální badatelna NÚLK web
Víceletý projekt Virtuální badatelny sbírkových fondů Národního ústavu lidové kultury si klade za cíl zpřístupnění sbírkového fondu Národního ústavu lidové kultury, jako modelový příklad způsobu šíření poznatků získaných dlouhodobým výzkumem široké veřejnosti prostřednictvím internetového prostředí. Cílem je vytvořit ucelenou informační bázi, v níž budou publikovány poznatky získané identifikací předmětu a srovnávacím výzkumem. Výzkumná aktivita zahrnuje identifikaci sbírkových předmětů na základě Systematiky třídění oděvních součástek, zapracování získaných informací do karty sbírkového předmětu v prostředí Bach Systems, fotodokumentaci vybraných sbírkových předmětů ze sbírkového fondu a zavedení fotodokumentace do karty sbírkového předmětu v prostředí Bach Systems. Následujícím krokem je definice polí karty sbírkového předmětu, které budou sdíleny v prostředí webové aplikace Virtuální badatelna sbírkových fondů NÚLK, a export dat.
Dosud jsou zpracovány a publikovány tyto záznamy ze sbírkového fondu: mužské a ženské kabátky, mužské plátěné a soukenné kalhoty, mužské kabáty, mužské košile, mužské a ženské vesty

Virtuální badatelna České národopisné společnosti web
Digitalizované časopisy: Elektronická knihovna České národopisné společnosti zpřístupňuje tyto oborové tiskoviny vydávané postupně od roku 1897 do současnosti.  Digitalizované časopisy jsou řazeny dle názvu a doby vydávání.
Bibliografická databáze: Česká národopisná společnost se od poloviny 20. století věnuje zpracování bibliografických soupisů mapujících produkci národopisných periodik na našem území, případně národopisně koncipovaných prací v regionálních tiskovinách. Jednotlivé položky jsou zpřístupněny formou elektronické databáze, která v současnosti obsahuje více než 10000 záznamů.

Katalogy a databáze Národního muzea web
Licencované databáze a informační zdroje, souborný katalog knihoven Národního muzea. Dále zde najdete odkazy na katalogy a databáze následujících útvarů Národního muzea:
Knihovna Národního muzea
Historické muzeum
Přírodovědecké muzeum
České muzeum hudby
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Digitální archiv Valašského muzea v přírodě (Rožnov pod Radhoštěm) web
V archivu najdete Katalog sbírek Valašského muzea v přírodě, Katalog knihovny Valašského muzea v přírodě, Modrotiskové formy, Tematický katalog sbírek Valašského muzea v přírod a on-line katalog sbírky textilu.

Katalog sbírkových předmětů Národní galerie web

Aktualizace: 27. 4. 2023