Zřizovatel:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky byl zřízen příkazem ministra č. 41/2008 v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (bod 4.2.5.) a k implementaci Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, jejíž smluvní stranou se Česká republika stala dne 18. května 2009.

Hlavním účelem Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky. S odvoláním na příkaz ministra č. 41 ze dne 22. prosince 2008 a na Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví vydal odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury metodický pokyn pro vedení tohoto Seznamu. Národní seznam je tedy definován jako Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky (List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture), což podtrhuje skutečnost, že se zaměřuje především na jevy tradiční kultury venkovských komunit.

Podívejte se na dokument České televize o Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury v ČR.


Soubory ke stažení:

Metodický pokyn pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR

Členové Národní rady pro tradiční lidovou kulturu.

Příkaz č. 41/2008, kterým se zřizuje „Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky„. (typ: pdf, velikost: 26 kB)

Příkaz ministryně kultury 45-2012 (typ: pdf, velikost: 132 kB)