Zřizovatel:

LIDOVÉ TANCE Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Videoencyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska byla uceleným výstupem z výzkumného projektu řešeného Národním ústavem lidové kultury v letech 1992–1996. Cílem projektu bylo vytvořit komplexní a spolehlivý pramen poznání regionálních typů a stylů tanců, jak je do současnosti dochovali poslední nositelé lidových tanečních tradic. Dílo bylo určeno nejen odborné veřejností, ale sloužilo ke vzdělávání autorů a interpretů ve všech typech folklorních kolektivů i jako výuková pomůcka pro školy.

S ohledem na specifika etnografické rajonizace České republiky a v kontextu tanečních projevů jejích obyvatel byla videoecyklopedie rozdělena do deseti dílů: I. Západní Čechy, II.  Jižní Čechy, III. Východní Čechy, IV. Střední Čechy, V. Horácko, VI. Brněnsko, Haná, Malá Haná a Záhoří (3 samostatné části), VII. Slovácko (3 samostatné části), VIII. Valašsko, IX. Lašsko, X. Slezsko. Jednotlivé díly byly doplněny tištěnými skripty obsahujícími etnochoreologické popisy tanců, notové zápisy, přehledy literatury a cizojazyčné resumé.

Profesionálně zpracované filmové dokumenty vyšly v prvním vydání na videokazetách, postupně došlo k jejich digitalizaci a převodu na DVD nosiče. Trvalá poptávka ze strany veřejnosti poukazující na nedostupnost některých dílů na DVD nosičích a preferující elektronické materiály k dalšímu využití vedla k realizaci databáze jednotlivých digitálních videosekvencí videoencyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Veškeré doprovodné materiály byly zachovány i v elektronické verzi, kterou nyní zpřístupňujeme veřejnosti na portále www.lidovakultura.cz.

 

Aktualizace: 29. 4. 2021