Zřizovatel:

Soubor oděvních součástek lidové komunity, především venkovského obyvatelstva, vyznačující se několika charakteristickými rysy, zvláště tendencí k zachování lokální a regionální specifičnosti. Je součástí hmotné kultury a významným znakem při určování rajonizace. Kromě pojmu lidový oděv je velmi rozšířen termín kroj nebo lidový kroj, který se vztahuje především ke sváteční a obřadní podobě oděvu. Rozlišují se oděvní typy (soubor oděvních kompletů s převahou totožných charakteristických prvků rozvíjející se nezávisle na regionech, např. karpatský mužský oděv) a regionální typy (jednotícím prvkem je především střih, např. hanácký ženský kroj), které zahrnují často množství variant (odlišnosti ve výzdobě, v ornamentu a barevnosti výšivky apod.). Oděv se dělí také na různé druhy, a to podle pohlaví a věku na mužský, ženský a dětský, podle ročních období na letní a zimní, podle funkce na obřadní, sváteční, polosváteční, všední a pracovní.- V současnosti se v ČR nesetkáváme s nošením lidového oděvu v autentickém prostředí, pouze v některých oblastech (jihovýchodní Morava, Chodsko) nosí staré ženy polokroj sestavený z krojových součástek s doplněním konfekčního oblečení. Dochází však k obnově lidového oděvu pro obřadní příležitosti (hody, dožínky, svatby) a pro účely souborových aktivit. V některých regionech, a to zvláště tam, kde nebyla zachována kontinuita v nošení tradičního oděvu, se v projevují snahy o rekonstrukci lidového oděvu, z nichž některé jsou podloženy hmotnými, písemnými nebo ikonografickými prameny, často jsou však využívány jen analogie z jiných oblastí nebo je vytvořena idealizovaná podoba kroje podle romantických představ jednotlivců.  

Literatura: D. Stránská: Lidové kroje. In: Československá vlastivěda. Řada II. Národopis. Praha 1936, s. 207-248.- D. Stránská: Lidové kroje v Československu. Díl I. Čechy. Praha /1949/, s. 4-114.- H. Hynková: Oblečení. In: Československá vlastivěda. III. Lidová kultura. Praha 1968, s. 141-185.- Irena Štěpánová: Lidový oděv v Čechách 19. století. Praha 1984.- A. Jeřábková: Odívání. In: Lidová kultura na Moravě. Strážnice – Brno 2000, s. 116-158.

3.1 Lidový oděv

terminologie: kroj lidový, národní, selský a polokroj

3.2. Typy, druhy a funkce lidového oděvu

3.2.1 Typy lidového oděvu: oděvní a regionální

3.2.2 Druhy lidového oděvu: mužský, ženský, dětský, letní, zimní

3.2.3 Funkce lidového oděvu: obřadní, sváteční, polosváteční, všední, pracovní, profesní stejnokroj

3.3 Druhá existence lidového oděvu

3.3.1 Svérázové hnutí

3.3.2 Obnova lidového oděvu

3.3.2 Rekonstrukce lidového oděvu

3.4 Materiály:

vlna, len, konopí, bavlna, směsové a syntetické materiály, kůže a ostatní

3.5 Výzdobné techniky:

výšivka, krajka a pletenina, tisk a malba, předtkalcovské techniky, aplikace

3.6 Zdobení těla a oděvu:

úprava vlasů a vousů, kosmetika, výzdobné prvky, doplňky a šperky

3.7 Péče o oděv:

ukládání, údržba (praní, žehlení, škrobení, opravy)

Aktualizace: 26. 4. 2023