A. 32 VALAŠKA Z OPLOCAN

Pod horama tráva roste, pod horama tráva roste, [: Valašenka pase ovce, pase, až dopase, Valašenka pase ovce, pase, až dopase. :] Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D před CH. Drží se za obě ruce spojené šátečky ve skrčení předpažmo (D ve skrčení připažmo). 1. –

Continue reading

A. 33 KOŽÓŠEK Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Zima je mně, zima, u okýnky stoja, [: neboť sem zapomněl, neboť sem zapomněl svůj kožóšek doma. :] Zapomněl, zapomněl, alebo ho nemáš, [: debes k nám v něm přešel, decke se vemlóváš, decke se vemlóváš. :] Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem

Continue reading

A. 34 MAĎARA I Z ANNÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše, CH zády. D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže napřaženy ve směru tance po kruhu. 1. – 8. takt: dvojice tančí poskočným polkovým krokem dokola, každým krokem se otočí o půl kruhu. Popis kroku:

Continue reading

A. 35 MAĎARA II Z ANNÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže napjaty volně ve směru tance po kruhu. Celý tanec se tančil obkročákem poskočným, při kterém se nadskakovalo, nohy výkročné se odrážely od země a dosti vysoko se skrčovaly. Postupně,

Continue reading

A. 36 PLESKAVÁ (MANSKÁ) Z TOVAČOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem k sobě, CH levým, D pravými bokem do středu. 1. – 4. takt: Osmi poklusovými krůčky zpočátku s velmi mírnou rychlostí postupuje CH vpřed. D před ním couvá, vykračuje pravá noha. Při každém krůčku tleskají tanečníci vždy jednou do svých dlaní před obličejem, prsty

Continue reading

A. 37 ROŽEK I, II A III Z TOVAČOVSKA

I. variant Tančí čtyři dvojice smíšené v postavení do kříže čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu, držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže napjaty do středu kříže. 1. – 3. takt: Třemi přísunnými kroky s pohyby napjatých paží nahoru a dolů vymění si první a třetí

Continue reading

A. 38 SÓSEDSKÁ (ŠÓSTAVÁ) Z ANNÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže volně napjaty ve směru tance. Celý tanec se tančí krokem sousedské, který na rozdíl od valčíku se tančí bez výponu, stále při zemi, nohy se téměř nezvedají od země. Proto název

Continue reading

A. 39 TROJKE (KONĚ, PODLIZAVÁ) Z TOVAČOVA

Tančí trojice dvě D a jeden CH. D se postaví proti CH, který je obrácen levým bokem do středu kruhu. Všichni tři se navzájem spojí za ruce 3 šátečky. Cípky šátků drží každý v sevřené pěsti, které jsou na začátku tance ve středu kroužku těsně u sebe ve výši brady.

Continue reading

A. 40 ZAHRADNICKÁ I Z KLOPOTOVIC A KOJETÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za ruce vzadu křížem. Spojené ruce si navzájem opřou o boky nebo CH uchopí D zezadu pravicí kolem pasu, D mu položí levou ruku na levé rameno CH. Vnější ruce v bok, hřbety vpřed. 1. –

Continue reading

A. 41 ZAHRADNICKÁ II Z ANNÍNA A KOJETÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu. CH zády do středu, D čelem. Držení jako ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže volně napjaty ve směru tance vpřed po kruhu. 1. – 2. takt: 2 nízké, dosti dlouhé přeměnné kroky vpřed, CH vykročí pravou, D levou nohou (vnitřní nohy). 3. – 4. takt:

Continue reading