Znalosti, řemeslné techniky a dovednosti ruční výroby skla

Seznam UNESCO: 2023Národní seznam: 2021 Charakteristika ruční výroby skla Nominaci společně připravila Česká republika, Finsko, Francie, Maďarsko, Německo a Španělsko. Její zpracování koordinovala Francie. Na české straně se do příprav kromě Ministerstva kultury a Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici zapojilo i Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou jako

Continue reading