B. 17 HULÁŇ Z KOJETÍNA

A měla sem já hulána a měla sem ho ráda, a dale mně ho do sena a snědla mně ho kráva, tralala… Tančí dvojice smíšené v rozptylu po taneční ploše v držení ke kolovému tanci zavřeném. Začínají buď bokem do středu nebo CH zády a D čelem. Tanec se netančil

Continue reading

B. 18 MAĎARKA Z KOJETÍNA

Za tó našó stodolenkó, só tam cegáni, só tam cegáni, só tam cegáni, prodávajó gořalenko za dva grécary, za dva grécary, za dva grécary. Žádné jo tam nekopoje, [: enom má milá, :] štere plote přeskočila, [: páté nemohla. :] Je to bujný, veselý tanec tančený třasákem s podtáčením pod

Continue reading

B. 19 ŘETĚZOVÁ ŠOTYŠKA Z KOJETÍNA

Jednó, dvakrát nakročím, potřetí se dokolečka zatočím, jednó dvakrát nakročím, potřetí se dokolečka zatočím. Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu kruhu. Drží se za pravé ruce před tělem ve výši prsou. Levé ruce v bok. U řetězové šotyšky se postupuje jako

Continue reading

B. 20 VAŘEČKOVÁ Z KOJETÍNA

Kde jo máš, to to to, kdes jo vzal, te  kloko, [: mám já jo tam na hambálko hřebikem přebetó. :] Je to tanec soutěživý, který předváděli obvykle jen dva chlapci zvlášť obratní. Někdy mohly vytvořit jednotlivé dvojice 2 řady proti sobě. CH měli zastrčeny za holínkou vařečku. Před začátkem

Continue reading

B. 21 ZA VODÓ („OTEVŘENÉ“ VALČÍK) Z KOJETÍNA

Za vodó, za vodó, za vodičkó hrála si má milá s holobičkó, hrála si má milá s černym orlem, vdé ty se, Andulko, s Pánem Bohem. Já se ti ožením, ani nezvíš, ani nezvíš, ani nezvíš, šak ty me ohlášek nezastavíš, ne- a ne- a nezastavíš. Tančí dvojice smíšené po

Continue reading

B. 22 HULÁŇ Z KOJETÍNA

Huláň na Kojetínsku má 2 části. Jednak otáčení dvojice v kolovém držení zavřeném obkročákovými kroky se zhoupnutím do výponu v třídobém taktu (v každém taktu 1 krok). Dvojice se při tomto obkročáku otáčejí napravo nebo nalevo. Začíná se volným, pohodlným tempem, které se ponenáhlu zrychluje, až místo obkročáku s nadnesením

Continue reading

B. 23 ZA TÓ (POLKA MAZURKA) Z KOJETÍNA

Tančí dvojice po kruhu, CH uvnitř, D vně v držení ke kolovému tanci polootevřeném. Spojené paže volně napjaty ve směru tance po kruhu. 1. takt – a: CH vykročí levou, D pravou nohou vpřed, Při kroku noha důrazně přidupne celou délkou chodidla, přední část nohy míří vpřed. b: CH se

Continue reading

B. 24 HOŘELA LIPKA Z TOPOLAN

Hořela lipka, hořela, pod ňó má milá seděla, pod ňó má milá, pod ňó má milá, pod ňó má milá seděla. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže volně napjaty ve směru tance po kruhu. 1. takt: Tři

Continue reading

B. 25 SOUSEDSKÁ A POLKA S „LÓSKÁNÍM HOLUBŮ“ Z NEZAMYSLIC

[: V Nezamyslicích pěkné dům, :] [: a v něm děvčátko, bože můj. :] [: Naši mně za ňó nedajó, :] [: protože děvče neznajó, :] [: Ale šak já ju dobře znám, :] [: protože za ňó chodívám. :] Měl sem děvče, hezký děvče, rádo mě mělo, ale to

Continue reading

A. 1 CÓFAVÁ I (HANÁCKÁ KONOPĚ) Z ANNÍNA A TOVAČOVA

[: Rostó, rostó, rostó konopě za cestó a só pěkně zelený, :] [: meze nima roste modrooký děvče, až veroste, bode mý. :] Tančí trojice čelné, uprostřed CH, po každé straně D. Drží se za vnitřní ruce v ohnutí upažmo nebo paže spuštěny (držení za ruce v připažení). Nebo CH

Continue reading