B.1 GROŠ Z ROJETÍNA

Tuhle más, má panenko, tuhle máš groš. Cos dostala musíš skovat a já musím mašírovat, tuhle máš, má penenko, tuhle máš groš. Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu. 1. – 3 . takt: Dvojice tančí polku. C H vykročí levou. D pravou nohou.

Continue reading

B.2 KRAJCPOLKA Z ROJETÍNA

Tančí dvojice smíšené po knihu levým bokem do středu. D po pravici CH. Držení za ruce vpředu křížem, pravé nahoře. 1. takt – a: Ve stoji na vnitřní noze se dotknou vnější nohou šikmo zevnitř špičkou země (D pravou šikmo vpravo, CH levou šikmo vlevo). b: Ve stoji na vnitřní

Continue reading

B.3 PŘESLICA ZE ZLATKOVA

Lepší platlica, než-li mědlica, /: lepší je tan vohrabečník, než-li je ta řitica. :/ /: Když já na ní začnu příst, začne se to všecko tříst, ramcarára, ramcarára… :/ Tančí dvojice smíšené, C H zády do středu, D čelem. CH uchopí D oběma rukama kolem těla asi ve výši lopatek.

Continue reading

B.4 TKALCOVSKÁ ZE ZLATKOVA

Sloužila sem u tkalce, není tomu dávno, měla sem se naučit, jak se délá plátno. Jednu nohu natáhnu a druhá se skrčí, osnova se roztáhne, člunek se tam strčí. Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu. 1. – 8. takt: Mírně pohupovaná

Continue reading

B.5 ŠVEC Z PIVONIC

Ševče, ševče usmolené, šij mně boty do neděle. Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem, držení ke kolovému tanci zavřené, nebo CH levým a D pravým bokem do středu. 1. – 16. takt: Dvojice tančí vpřed po kruhu valčík. CH vykračuje levou, D

Continue reading

B.6 ŽIDOVSKÁ Z BORAČE

/: Šla židovka kolem krámu, koupila si marcipánu, :/ /: žid taky, oplatky. :/ /: Šla židovka kolem lesa, štípla ju do nosa vosa. :/ /: Žid se smál, až prskal. :/ Tančí dvojice smíšené, CH zády do středu kruhu. Držení ke kolovému tanci zavřené. 1. – 8 . takt:

Continue reading

B.7 OTČENÁŠ ZE ZLATKOVA

Otče, otče, otče náš, otče náš, má panenko, jak se máš. Zdráva, zdráva, zdráva jsem, zdráva jsem, když tě vidím, ráda jsem. Tančí CH a D ve dvou soustředných kruzích, CH uvnitř zády do středu, D vně čelem proti CH. 1 . – 7 . takt: C H postupují polkovými

Continue reading

B.8 FRANTA JEDE OD BRNA Z DOUBRAVNÍKU

Franta jede od Brna – přejel bábě hósera – baba křičí: zastavit – a hósera zaplatit – naučte se tancovat – a né poskakovat – jináč nebudeme hrát. Je to druh žertovné polky s předzpěvováním satirických veršů. Tančí libovolný počet tanečních párů. Jeden z mužů vždy na začátku jednotlivých částí

Continue reading

B.9 TI BORAČTÍ FORMANI Z BORAČE

Ti boračtí formani, mají koně zedraný, /: z chomótu jim tráva leze, podkovy jim cvakají. :/ Ti boračtí formani mají koně zedraný, /: do kopečka hezky zčerstva a z kopečka pomaly. :/ V Doubravníku i v sousední Borači byly živé formanské tradice. Řada formanských písní se zpívala při chození v

Continue reading

B.10 OSTATKOVÉ TANCE (ČÍM DÁL, DRNDAVÁ POLKA, MAZURKA) Z ROUCHOVAN

Čím dál, čím dál, koupíme si cimbál, čím dál, čím dál, koupíme si bas. /: Nastanou-li lepší časy, koupíme si husle zasi, čím dál, čím dál, koupime si bas. :/ Při ostatkové zábavě se tančívala v Rouchovanech dívčí volenka, kterou začínali CHCH předzpěvem taneční písně v půlkruhu před muzikou. Děvčata

Continue reading