Zřizovatel:

A. 37 ROŽEK I, II A III Z TOVAČOVSKA

I. variant
Tančí čtyři dvojice smíšené v postavení do kříže čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu, držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže napjaty do středu kříže.
1. – 3. takt: Třemi přísunnými kroky s pohyby napjatých paží nahoru a dolů vymění si první a třetí pár místo, vzájemně si vyhnou doprava

Popis kroku:
a: CH levou nohou vlevo stranou, mírný úklon napravo (váha těla se přenese na levou nohu), paže se pohybují směrem nahoru až do výše hlavy. D totéž, ale opačně,
b,c: CH přísun pravou. D levou nohou. Noha se zlehka dotýká při přísunu země. Paže klesají zlehka dolů.

4. takt: CH se otočí s D celým obratem vpravo na místě, D couvá, takže spojené paže jsou opět napjaty do středu. Obrat se provede třemi krůčky, druhý s výponem. Druhá a čtvrtá dvojice stojí zatím na svých místech.
5. – 8. takt = 1. – 4 takt, nyní si stejným způsobem vymění místo pár druhý a čtvrtý, první a třetí pár stojí na místě.
1. – 8. takt se ještě jednou opakuje, páry se vracejí na svá místa.
V poslední době 8. taktu (s repeticí 16. taktu) ukončí obličejem proti sobě, oba ruce v bok.
9. takt: Všechny čtyři dvojice se otočí překřížením levé nohy přes pravou na špičkách chodidel o 360° vpravo.
10. takt: Vzájemně se sobě pokloní (předklon a zpět vzpřim).
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale naopak a na opačnou nohu.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt, ale v posledním taktu místo vzájemné poklony oba přidupnou pravou nohou.

II. variant
Tanec se může tančit též ve dvou řadách, vždy dvě dvojice proti sobě.
1. – 4. takt: Tančí dva a dva páry k sobě. Ve 4. taktu se otočí jako v I. variantu.
5. – 8. takt: Vracejí se stejným způsobem na svá místa. Takt 1. – 8. se opakuje ještě jednou.
9. – 16. takt se tančí stejně, jako ve variantu prvním.

III. variant
Může se tančit též v kruhu. Dvojice stojí po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže volně napjaty ve směru tance vpřed po kruhu.
1. – 3. takt: Dvojice postupuje 3 přísunnými kroky s pohyby napjatých paží nahoru a dolů vpřed po kruhu.
4. takt: CH uchopí D pevně v pase pravou rukou. D se opře pravicí pevně o jeho levou ruku. CH zvedne D (D se odrazí oběma nohama od země a vzepře se o jeho paži a ruku). CH se otočí 2 kroky levou a pravou o 180° doprava a přenese D na protější místo. D dopadne oběma nohama na zem na 4. takt c). Nyní stojí D zády do středu, CH čelem.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale zpět po kruhu ve směru hodinových ručiček (D zády do středu).
8. takt = 4. takt. Nyní se vrací D na své původní místo.
1. – 8. takt se ještě jednou opakuje.
9. – 16. takt: Jako ve variantu I.

Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova Patrik Lachman (1977) a Kateřina Novotná (1975), Vladimír Vond­ra (1961) a Irena Lachmanová (1951), Vlastimil Votroubek (1954) a Marie Vysloužilová (1955). Petr Vysloužil ml. (1977) a Andrea Matušková (1973). muzika jako v A.l.