Zřizovatel:

A. 34 MAĎARA I Z ANNÍNA


Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše, CH zády. D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže napřaženy ve směru tance po kruhu.

1. – 8. takt: dvojice tančí poskočným polkovým krokem dokola, každým krokem se otočí o půl kruhu.

Popis kroku:
a1: v lichých taktech vykročí CH levou, D pravou nohou, noha došlápne na zem z výše asi 10 cm.
a2: přísun druhé nohy k noze pravé opět z výšky asi 10 cm,
b1: CH krok levou, D pravou nohou vpřed (ne příliš dlouhý, noha došlápne opět asi z výšky 10 cm na zem),
b2: poskok CH na levé noze. D na pravé, druhá skrčí přednožmo (při poskoku se nadskočí od země asi do výše 5 cm, při skrčení přednožmo chodidlo druhé nohy je vzdáleno od země asi 30 cm).
V sudých taktech vykračuje opačná noha.
9. – 10. takt: Dvojice se otáčí divočejším obkročákem poskočným, v lichých taktech vykračuje opět CH levou, D pravou nohou. V každém taktu se provede jeden krok: a) krok vpřed po kruhu, noha došlápne přední částí chodidla na zem z výšky asi 10 cm, b) poskok na noze výkročné (dvojice se otočí v letu o půl kola doprava), druhá noha ohne zánožmo, při poskoku je chodidlo nohy odrazové vzdáleno od země 5 cm. Při obkročáku poskočném obkračuje CH v lichých taktech D levou nohou, jinak je nutno, aby kolena obou tanečníků byla blízko u sebe.
V sudých taktech vykračuje opačná noha. Nyní obkračuje D levou nohou pravou nohu CH.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt.
13. – 16. takt: Poskočná polka jako v taktech 1. – 8.
9. – 16. takt se ještě jednou opakuje.

Poznámka: Podle Ludmily Mátlové se tančila v taktech 1. -8. poskočná polka (viz popis nahoře). A v taktech 9. – 16. i s repeticí se tančil po celou dobu obkročák poskočný.
Nápěv maďary I se shoduje s nápěvem kanafasky z Annína, která není na kazetě zachycena.

Tančí a hrají jako v A.33.