B. 1 LATOVÁK SE ŠPACÍRKOVÝM ÚVODEM – rekonstrukce podle Rittersberkovy sbírky

J. Rittersberk, Čnpt č. 42. Louka, louka, louka, louka zelená, když slunce zachází, holka se prochází, louka, louka, louka, louka zelená. Párový figurální tanec s proměnlivým taktem. 16. taktový tanec, struktura kroků: 2/4 000000 3/4 SSSS 2/4 000000 Párové držení zavřené. Základní taneční motivy: široký houpavý obkročák, hladká sousedská „na

Continue reading

B. 2 MATENÍK TALIÁN

Rittersberk, Čnpt, č. 5b.  /: Chodívá k nám Talián, Talián, panáček pán, Taliánek; :/ /: vytáhne sám, Talián, Talián, vytáhne sám piva džvánek. :/ Párový figurální tanec s proměnlivým taktem. Typ čtyřtaktový, pravidelný SS / 00. V rozšířené vložce SSSS, kterou soubor použil, CH podtáčí D pod zdviženou rukou „na

Continue reading

B. 3 HULÁN VE 3/4 RYTMU Z BOLEŠIN

Holas I., č. 280, s. 180. Tancovala holka hulánaod večera až do rána.Tancovala holka hulánaod večera až do rána. Firgurální párový tanec.Postavení: dvojice po kruhu, CH čelem po směru, D zády. Držení: a) párové zavřené;b) v postavení proti sobě se CH a D drží za pravé ruce -pokrčené paže směřují

Continue reading