D.1 KOLA ZE SUMRAKOVA

Kolem Sumrakova stromy jsou atráda, stromy jsou atráda, stromy jsou. Ponesou ovoce kyselý adráda, kyselý adráda, kyselý. Jaképak ovoce ponesou atráda, ponesou atráda, ponesou, že sou sumrakovský veselí atráda, veselí adráda, veselí. My sme na svobodě jako rybičky ve vodě, my jsme na svobodě jako rybičky. Rybičky mají vodu a

Continue reading

D.2 ŽENSKÁ SVATEBNÍ KOLA Z TELEČSKA

Sviť, měsíčku, jasně, nezacházej ještě, /: dokud je můj milej na daleký cestě. :/ Na daleký cestě, někde za horama, /: žádnej člověk neví, co je mezi náma. :/ Mezi náma dvěma láska nejstálejší /: a ta má trvati do smrti nejdelší. :/ Kola se tančívala i o obřadních příležitostech,

Continue reading

D.3 SVATEBNÍ PROCHÁZKOVÝ TANEC Z TELEČSKA A MORAVSKOBUDĚJOVICKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, nevěsta se ženichem a družičky se svými mládenci. Jednotlivé páry jsou levým bokem do středu, D po pravici CH. D zavěšeno levicí do pokrčené pravice CH, vnější ruce v bok. 1. pomalá část tance – 3/4 takt, tempo volné. 1. takt – a: CH i

Continue reading

D.4 TANEC SE ZAPLÉTÁNÍM MÁJE ZE ŽELETAVY (REKONSTRUKCE)

Vy naše panenky, stavíme vám máje, /: abyste věděly, že vás rádi máme. :/ Vy naše panenky, stavíme vám máje, /: otevřte okénka, pohlédněte na ně. :/ Máječko, máječko malovaná, máječko, máječko malovaná, od našeho pána darovaná, od našeho pána darovaná. Máječko, máječko malovaná, máječko, máječko malovaná, od jihlavských chlapců

Continue reading

D.5 FURIANT, MATENÍK Z NOVÉ ŘÍŠE

Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák, zlámal si radýlko, čím pak bude orat? /: Ještě dnes sil sem čočovičku, ještě dnes sil sem oves. :/ Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. 1. takt: Tři kroky obkročáku poskočného (CH vykročí

Continue reading

D.6 JÁ ŘEZNÍK, TY ŘEZNÍK Z TELEČSKA

Já řezník, ty řezník, voba řezníci, půjdeme na jarmark pro jalovici. Já budu kupovat, ty budeš smlouvat, budeme voba dva děvče namlouvat. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, C H levým, D pravým bokem do středu. Uchopí se za obě ruce vpředu křížem, pravé nahoře. 1. takt: Dvojice

Continue reading

D.7 MAZURKA ZE SUMRAKOVA

Mazipulka se mi líbí, já ji včera tančila, milej se ke mně přitočil, až sem z toho nemocná. Tu mě bolí, tu mě píchá, tu mě zase ujímá, pošlete mi pro doktora, ať se na mě podívá. Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH.

Continue reading

D.8 PODOLÁK Z RŮŽENÉ

Když sem k vám chodíval přes ty lesy, ach ouvej, přes ty lesy, bejvalas, má milá, veselejší, ach ouvej, veselejší, ale teď si holka bledá, ale teď si holka bledá, snad se ti srdíčko vyspat nedá, ach ouvej, vyspat nedá. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, C H

Continue reading

D.9 PROPLÍTAVÁ SOUSEDSKÁ Z TELEČSKA

Co sedláci, co děláte, koně máte, neoráte, co sedláci, co děláte, koně máte a neoráte. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě ruce v připažení. 1. takt: Dvojice postoupí j e d n ím valčíkovým krokem vpřed, CH

Continue reading

D.10 ŘEZANKA Z BÝKOVCE

Řež, synečku, řezanku, řezanku, řezanku, nekoukej se na Anku, na Aničku, řež a řež a jen se nepořež. Jak ona si tancuje, tancuje, tancuje, když si boty obuje, obuje si. Tančí D ve dvou řadách čelem proti sobě vzdálené od sebe asi čtyři velké kroky, ruce v bok. 1. –

Continue reading