G. 1 TANĚC I ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

1. Mladošč, mila mladošč, kerak će ošaleč, [: dy se na tebe spomenu :], [: tu mušim ošaleč :]. 2. Starošč, mila starošč, kerak tebe přečkač, [: dy se na tebe spomenu, :] [: tu mušim zaplakač. :] Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici

Continue reading

G. 2 TANĚC II ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Postavení a držení stejně jako při tanci (G.1) I. Nápěv se hraje k tanci poprvé 1. – 8. takt: Dvojice postupuje vpřed procházkovým přičapovaným krokem (viz taněc I), vykračuje levá noha. Na konci 8. taktu se dvojice

Continue reading

G. 3 TANĚC III ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

Melodie jako v G.2. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za vnější paže, vnitřní připaženy, viz taněc I a II (G. 1 – 2) – obcházení dvojice na místě. Dvojice nepostupuje jako při obvyklé procházce směrem přímo vpřed, ale pohyb dvojice je

Continue reading

G. 4 TANĚC Z HORNÍ LHOTY (KLIMKOVSKO)

1. [: Zablužila kravarečka v leše, :] [: ale kdo ji tam, ale kdo ji tam snidani poněse. :] 2. [: Poněse ji ho švarny syneček, :] [: ona mu uvěje, ona mu uvěje zeleny věneček. :] Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH.

Continue reading

G. 5 TANĚC I ZE ZBYSLAVIC (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené v rozptylu nebo po kruhu levým bokem do středu. D je po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, CH má levou ruku založenou hřbetem na křížích. D má pravou ruku volně podél těla. Hudba hraje nápěv k tanci poprvé: 1. – 5. takt: Dvojice

Continue reading

G. 6 TANĚC II A III ZE ZBYSLAVIC (KLIMKOVSKO)

Taněc ze Zbyslavic II Tančí dvojice smíšené v rozptylu nebo po kruhu levým bokem do středu, D je po pravici CH. CH uchopí D pravou rukou kolem pasu, D má levou paži na chlapcově pravém rameni. CH založí levou ruku hřbetem vzadu na kříž, D má pravou ruku volně podél

Continue reading

G. 7 STAROSVĚTSKY Z JAKUBČOVIC (KLIMKOVSKO)

U suśeda dobra voda, v našej studni tež, poviz ty mi, moja mila, ežli mě ty chceš. A ja by će ráda chćela, enem dyby trochu směla, ale že něsmim. Ach, Bože, Bože. Tančí dvojice smíšené po knihu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní

Continue reading

G. 9 SLEZSKY TANĚC Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

[: V kolaji voda, švarna dževucho, v kolaji voda, :] [: och, byval bych će davno podved, :] a je će škoda, švarna dževucho, a je će škoda. I. varianta „Idu apšahuři po dżedżině“ Tančí dvě řady D čelem proti sobě. v každé řadě čtyři, asi na vzdálenost 12 drobných

Continue reading

G. 10 HRUŠKA ZE LHOTKY (OPAVSKO)

1. V širem poli hruška stoji a v zahradce dvě, namluval se Francek Hanču, ale ně sobě, [: oj, žol, žol, žol mi budě, až mi ju veznu ludě, potěšeni moje. :] 2. Ona idě do kostela jako lejuja, všeci ludě se divaju jaka je šumna. Oj, žol, žol, žol

Continue reading

G. 11 VRTEK ZE ZBYSLAVIC (KLIMKOVSKO)

1. Před susedovym zeleny ořech, ej, před susedovym zeleny ořech, hej, nam, hej, zeleny ořech. 2. Pod tim ořechem rajska muzika, ej, pod tim ořechem rajska muzika, hej, nam, hej, rajska muzika. Tančí dvojice smíšené v rozptylu, D je po levici CH. Držení za vnitřní ruce v připažení, spojené paže

Continue reading