Zřizovatel:

A. 41 ZAHRADNICKÁ II Z ANNÍNA A KOJETÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu. CH zády do středu, D čelem. Držení jako ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže volně napjaty ve směru tance vpřed po kruhu.
1. – 2. takt: 2 nízké, dosti dlouhé přeměnné kroky vpřed, CH vykročí pravou, D levou nohou (vnitřní nohy).
3. – 4. takt: 4 šlapákovými kroky se otočí dvojice vpravo do původního postavení. CH vykročí pravou, D levou nohou. Protože při šlapáku vykračuje vnitřní noha, je první krok u obou proveden našlápnutím na nohu výkročnou vzad.

Tančí a hrají jako v A.33.