B. 1 CÓFAVÁ Z KOJETÍNA

Rostó, rostó, rostó konopě za cestó, a só pěkně zeleny, [: mezi něma roste modrooké děvče, až veroste, bode mý. :] Mládenečko mladé, poslechni mé rade, zanech toho ženění, oženíš se jednó, tvářičky ti zblednó, krása se ti promění. Cófavá je volný kráčivý tanec vážného, obřadního rázu. Tančí dvojice smíšené

Continue reading

B. 2 ZAVÁDKOVÁ OSTATKOVÁ CÓFAVÁ Z NEZAMYSLIC

V zeleném háječku milovali se dva, spadlo na ně dřevo, spadlo na ně dřevo, zabilo je oba. Tančila se v pondělí na ostatky, když se „zavádělo právo“. Zavádělo se v trojicích krokem cófavé. Stárci vzali první stárku doprostřed mezi sebe a z obou stran se zavěsili za lokte nebo se

Continue reading

B. 3 MENUET Z NEZAMYSLIC

Menuet je tanec řadový, který se tančí ve 3/4 taktu slavnostně, krátkými vznosně nadnášenými krůčky, jen zcela jemně rytmizovanými. Držení těla je ladně vzpřímené. Tanec má několik oddílů. Nástup (první část nápěvu – menuet č. 1) 1. – 8. takt: Dvojice tvoří dva zástupy (CH vlevo, D vpravo) v po­stavení

Continue reading

B. 4 SVATEBNÍ KOT Z KOJETÍNA

Žertovný honivý svatební tanec kot se tančil v Kojetíně na druhý den svatby před půlnocí. Muzikanti zanotili „intrádu“ a „komandant“ svatby zavelel „k nástupu“. Muzika spustila a všechno se dalo do pohybu. Staří a mladí se pochytali za ruce, nějaký mužský nebo kurážná ženská v čele. Nevěsta byla někde uprostřed

Continue reading

B. 5 KOLO A HAD Z BOJANOVIC

Aj, Hanačko, Hanačko, jaká se te krásná na svět přešla, mosela ses narodit aj, dež denička vešla, aj, dež denička vešla. A já sem se zrodila, dež denička zrovna vecházela, tenkrát moja mamička [: aj, radost ze mě měla :] Vyletěla holubička ze skály, ze skály, [: probudila modré oči

Continue reading

B. 6 KŘÍŽOVÁ POLKA Z NEZAMYSLIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Uchopí se za obě ruce vpředu křížem. 1. takt: Oba přeměnný krok kupředu, vykročí vnější nohy (CH levou, D pravou). 2. takt – a: Oba provedou svižný obrat směrem dovnitř, CH vykročí pravou nohou vpřed s celým

Continue reading

B. 7 ŠÁTEČKOVÁ Z KOJETÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D před CH. Dvojice se drží za obě ruce ve skrčení připažmo za šátečky. I. část – 3/4 takt 1. takt: Oba vykročí valčíkovým krokem levou nohou dovnitř kruhu, šikmo vlevo vpřed. Při nadnesení do výponu na b) se natáčejí k

Continue reading

B. 8 KALAMAJKA Z KOJETÍNA

Kalamajka za domem tancovala s Jakobem, Jakob se jí polekal, chytňa gatě otikal. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, držení za vnitřní ruce ve skrčení připažmo. Vnější ruce v bok (hřbety vpřed). 1. takt: Ostrý polkový krok vpřed s podupem na a), vykročí pravá noha. 2. takt:

Continue reading

B. 9 HANAČKA Z DRYSIC

Kde je ta Hanačka, co tu včera bela, donesla do mléna měřico ječmeňa, měřico ječmeňa, měřico pozadko, kde je ta Hanačka, širokého zadko. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní paže v připažení, vnější ruce připaženy nebo v bok. 1.

Continue reading

B. 10 HOS Z DRYSIC

Hos, hos, sedlatá sedlatá červeny pančoške měla tá, měla tá hos. Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, poněkud volnějším. Spojené paže jsou volně napjaty vpřed ve směru tance. Tančí se buď po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše. Dvojice začíná buď v postavení CH zády

Continue reading