G. 8 V KOLAJI VODA ZE DVOŘISEK (OPAVSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem, držení za pravé pokrčené ruce ve výši prsou. Hřbety otočeny k protějšku, lokty stranou. Levé ruce volně podél těla. 1. takt: Zátočka o půl kola doprava třemi kroky, CH i D vykročí pravou nohou. 2. takt – a: CH i

Continue reading

G. 25 KŘÍŽOVY Z HLUČÍNSKA

Tančí 4 dvojice smíšené v postavení do kříže, CH i D čelem proti sobě, CH levým D pravým bokem do středu, držení ke kolovému tanci zavřené, spojené napjaté paže směřují do středu. 1. – 2. takt: První a třetí dvojice si čtyřmi cvalovými kroky stranou (v každém taktu dvěma) vymění

Continue reading

G. 26 MIŠANY Z HLUČÍNSKA

Tanec se střídavým taktem. Ve 2/4 taktu se tančí šlapák a ve 3/4 valčík. Tančí dvojice smíšené po kruhu, držení ke kolovému tanci zavřené. 1. – 2. takt: 2 šlapákové kroky s otáčením doprava, CH začíná levou, D pravou nohou. 3. – 4. takt: 2 valčíkové kroky doprava, po směru

Continue reading

G. 27 ZA TUM NAŠUM STODOLIČKUM ZE LHOTKY (HLUČÍNSKO)

Výchozí postavení: Řada CH naproti řadě D, bez držení, všichni mají paže volně podél těla. Vzdálenost řad je asi 8 kroků. 1. – 6. takt: CH i D si 6 zpomalenými kroky (v každém taktu jeden krok, vykročí pravou nohou) vymění místa. D míjejí CH po pravé straně. 7. –

Continue reading

G. 28 BULGER Z DVOŘISKA (HLUČÍNSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH a v držení zkříženýma rukama vzadu. Tempo je svižné. 1.  takt a: CH i D velmi lehký skok pravou šikmo vpravo vpřed, noha doskočí na přední část chodidla, chodidlo levé nohy, pokrčené v koleně, se rychle přitáhne

Continue reading

G. 29 CIGANI Z NEPLACHOVIC (OPAVSKO)

Tanec má soutěživý ráz. Tančí chlapci každý sám na místě v rozptylu, ruce založeny vzadu na kříži (dlaň v dlani). Po celý tanec se tančí zakládaným poskočným krokem, střídavě pravou a levou nohou. Tempo je zpočátku pomalé (první dvě sloky), chlapci by měli pokud možno i zpívat. Dále hraje hudba

Continue reading

G. 30 CIGAN II Z NEPLACHOVIC (OPAVSKO)

Melodie jako v G.29 Tančí dívky, každá sama na místě v rozptylu čelem k hudbě. Oběma rukama si drží nadzvednuté sukně. Hlavy drží rovně. Všechny tančí jako chlapci při tanci G.29 Cigan I zakládaný krok s úklony, 1 krok v taktu. V závěru přecházejí rovněž do rychlejšího tempa – 2

Continue reading

G. 31 CIGAN III Z NEPLACHOVIC (OPAVSKO)

Melodie jako v G.29 Tančí dvojice smíšené, CH zády do středu volně v rozptylu na místě v postavení čelem proti sobě na vzdálenost asi dvou kroků od sebe. D si oběma rukama nadzvedají sukně, CH mají ruce založeny v předu před tělem téměř ve výši ramen. Tančí jako v G.29

Continue reading

G. 32 HOJ KAČA Z NEPLACHOVIC (OPAVSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu v kolovém držení zavřeném. CH zády do středu, D čelem. 1. – 6. takt: Rychlá, hladká polka vpřed po kruhu s otáčením doprava, CH začíná levou, D pravou nohou. 7. – 8. takt: D čtyřmi šlapákovými kroky se otočí vpravo zevnitř, vykročí pravá noha šikmo

Continue reading

G. 33 HULAN Z DVOŘISKA (HLUČÍNSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu, asi na vzdálenost 2 kroků. CH má ruce vzadu na křížích, D má ruce v bok. 1. – 2. takt: 4 obyčejnými ráznými kroky zátočka doprava v závěsu za pravé lokty jednou kolem.

Continue reading