21. 4. Dolní Bojanovice: Zpěváček Slovácka (Slovácko)

Jihomoravský kraj, postupová soutěž pro zemské kolo Zpěváček – Děti a píseň oblastní kolo, Kulturní dům Dolní Bojanovice Více: Zpěváček Slovácka Na koncertě se představí tyto děti: HORŇÁCKO (Velká nad Veličkou-Horňácký zpěváček) Vojta John, Lipov Ludmila Karásková, Lipov Jan Pavlík, Hrubá Vrbka Šarlota Zálešáková, Uherské Hradiště STRÁŽNICKO (Strážnice-Zpěváček Strážnicka Vaška

Continue reading

22. 4. Hodonín: Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého

Jihomoravský kraj, nepostupová soutěž! Dům kultury Hodonín, začátek ve 14.30 Bližší informace: https://www.dkhodonin.eu/program/312/36-rocnik-venecku-z-rozmarynu-fanose-mikuleckeho

Continue reading

E. 1 TŘÍNOŽKY, tance s proměnlivým taktem ze Světlé pod Ještědem a Proseče u Českého Dubu

Chodil sem na Proseč, už nesmím, zarostla mně cesta ořeším, však já to ořeší vysekám, všakjá tam mou milou nenechám. Třínožka ze Světlé pod Ještědem Tančí dvojice v zavřeném držení po kruhu, CH 1. bokem do středu kruhu. Předehra a předzpěv v rytmu tance, již s náznakem tance. 1. –

Continue reading

E. 2 MATENÍKY z Proseče a Vlčetína u Českého Dubu a z Jiříčkova u Světlé pod Ještědem

Píseň jako v E. 1, var. textu od 11. t.: … ořeší a duby vysekám, já tam mou panenku nenechám. Jiříčkov u Světlé pod Ještědem 1. takt: CH skrčí přednožmo pr. nohu s poskokem na 1. n. a tlesknutím: a) nad zdviženým kolenem. b) pr. noha zůstává pokrčena ve výšce

Continue reading

E. 3 TOČENÁ z Rovně u Všelibic (Českodubsko – ojediněle na Sobotecku v Boleslavském kraji)

Na Českodubsku se točená zachovala jako tanec staroušků: dvojice se při tanci točily na jednom místě, což odpovídá staršímu způsobu tance i hudební struktuře v 3/8 taktu; rovněž držení páru má starší formu potřebnou pro rovnováhu v tanci: D uchopí CH na ramenou a CH dá vrchem přes dívčí ruce

Continue reading

E. 4 MAZURKA z Březovic u Bělé pod Bezdězem

S oběma mazurkami se dostáváme opět do bývalého Boleslavského kraje – a to do oblasti dolního Pojizeří, které těsně svojí lidovou kulturou souviselo se středními i východními Čechy. Dvojice tančí v závěsu za pravé lokty, pr. boky blízko u sebe. 1. takt: a) CH poskok na pr. n. do stoje

Continue reading

E. 5 MAZURKA ze Sobotky a Staňkovy Lhotky

Dvojice v postavení vedle sebe, 1. boky do středu kruhu; CH drží D pravou paží kolem pasu, 1. ruku předpaženu volně poníž, D je levou paží zavěšena na pr. rameni Ch, pr. ruku též v předpažení. Hlavním motivem tance je přehazování dívky z jedné strany na druhou. 1. takt: a)

Continue reading

E. 6 KRAJCPOLKA ze Žďáru u Svijan a Budíkova u Českého Dubu

Varianty z obou obcí jsou nepatrné. Jsou zapsány od informátora, který tanec poznal ve Frýdlantu a přenesl ho na Žďársko. Dvojice v postavení proti sobě, CH zády do kruhu, D čelem v zavřeném párovém držení. 1. takt: a) krok a přísunný krok (var. polkový krok), CH pr. n. vpřed, D

Continue reading

E. 7 MANŽESTR a DVOUKROČÁK z Horních Pasek pod Ještědem

Zatím naším plotem hustým tam tě, holka neopustím, tramtatatatam. Dvojice v postavení proti sobě (CH zády do kruhu), dvojice se drží za obě ruce. Tančí se po obvodu kruhu v tomto postavení. 1. – 2. takt: 2 přísunné kroky vpravo, CH pr., D 1. nohou, paže se pohybují v každém

Continue reading

E. 8 NA SKÁLE VYSOKÝ z Březiny u Mnichova Hradiště

K melodii patří text: Na skále vysoký trhala jahody. Když jahody natrhala, tradata, tradata, trata, na sebe se podívala, tradata, trata, tradata, trata, pak si to rozpomněla, tradata, trata, tradata, trata, že bude chovati. Střídá se tanec po kole v páru a samostatně po kruhu. 1. – 4. takt: 4

Continue reading