D. 1 RÁČEK ZE STŘÍTEŽE A RAK ZE SVIDNICE

Allegretto Leze ráček po potoce, leze ráček po řece, leze zpátky, nohy krátký, a přece nám uteče. U naší strouhy čouhají z ďoury, fousy dlouhý, moh by to bejt rak anebo břeňák, honem vem sak! I. Ráček: T. 1. – 8.: Ch a D v postavení proti sobě, drží se

Continue reading

D. 2 CIKÁNKA Z CHRUDIMI

Allegretto Já mám holku, nevím vodkaď, musím se jí napřed voptat, vodkaď je, a kam de, jestli ráda tancuje. Dvojice postupuje po kole v otevřeném držení: D levou ruku dá na pr. rameno Ch, Ch pravou rukou uchopí D v pase, druhé ruce oba v bok. T. 1. – 4.:

Continue reading

D. 3 KLATOVÁK Z PODLÝŠŤAN

Allegretto Zahrajte mně ňákou hezkou, já si skočím s mou Terezkou. Zahrajte mně latováka, půl štajryše, půl vrtáka. Nebudu já hospodařit, nechce se mně voves dařit. Ani voves, ani pšenka, že mně nechce má panenka. Tanec s proměnlivým taktem. Pravidelně se opakují 2 dvoudobé a tříosminové takty. Tančí se v

Continue reading

D. 4 KRADENÁ, MATENÍK Z NOVÉ VSI U CHRUDIMI

Allegretto Tanec s proměnlivým taktem: O VV O VV / OOOO, dvojdílný. T. 1.: Ch a D v zavřeném držení k tanci po kole jeden obkročák (střídavě pr. a 1. nohou) s výskokem a s rázným dopadem na podlahu. 2. – 3.: 2 valčíkové kroky 4. = 1. 5. – 6. =2.

Continue reading

D. 5 LATOVÁK Z LIPKY (CHRUDIMSKO)

Allegretto Čisťounká vodička ze skály se prejská, zkázala mně má panenka, že se jí stejská. Tralala, tralala, že se jí stejská. A mně se nestejská, ale je mi líto, že za jinou ty chodíváš přes naše žito. Tralala, tralala, že se jí stejská. Tento latovák není v pravém slova smyslu

Continue reading

D. 6 KOŠÍČEK, MAZURKA Z NOVÉ VSI U CHRUDIMI

Allegretto Můj zlatej Pepíčku, za to já tě prosím, udělej mně košíček, já ho ráda nosím. Nedělej ho maličkej, dělej raděj větší, aby každej neříkal, že ho dělal krejčí. Udělej ho kulatej, ty můj hochu zlatej, jen ho upleť důkladnej, jak košíkář řádnej. Předzpěv: dvojice stojí ve skupině a Ch

Continue reading

D. 7 FURIANTEK Z VELKÉ STŘÍTEŽE (NASAVRCKO)

Allegretto Když já přídu do hospody, muzika mně hrá, támhle stojí hezká holka, na mě sedívá, já ji vezmu k tanci, peněz plný kapsy, za mnou stojí sedláka syn, grejcaru nemá. A vy, paní Šenkýřová, holbičku piva, támhle stojí hezká holka, vona by pila, tvářičky červený, vlásky načesaný, bejvala to

Continue reading

D. 8 SMĚSEK Z VELKÉ STŘÍTEŽE (NASAVRCKO)

Allegretto /: Sluníčko je nade mlejnem, kdepak my se spolu sejdem. :/ Sejdem se v olšince, dole na pěšince, po klekání bez váhání dozajista dnes. Páry v postavení vedle sebe se drží za vnitřní ruce, druhé ruce v bok. T. 1. – 4. a 5. – 8.: 16 procházkových kroků

Continue reading