Zřizovatel:

A. 35 MAĎARA II Z ANNÍNA


Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže napjaty volně ve směru tance po kruhu. Celý tanec se tančil obkročákem poskočným, při kterém se nadskakovalo, nohy výkročné se odrážely od země a dosti vysoko se skrčovaly. Postupně, zvláště při dohře, se intenzita tance ještě zvyšovala, odraz byl stále mohutnější a tanečníci vyskakovali co nejvýše.
Jako při každém obkročáku i při maďaře II se otáčela dvojice každým krokem o půl kola. Jakmile však tempo dosáhlo značné rychlosti, nestačily se již dvojice otáčet o celého půl kola, otáčky se zmenšily jen na čtvrt kola (90°). Tento tanec se tančíval zpravidla k půlnoci nebo po půlnoci za přibývající „rozvernosti“ tanečníků. Tančívalo se též při skákání na konopě.

Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova Vlastimil Votroubek (1954) a Marie Vysloužilová (1955), Petr Vysloužil ml. (1977) a Andrea Matušková (1973), muzika jako v A.1.