C. 1 STARODÁVNÝ ZE SEDLIŠŤ

Ustálený tvar starodávného tančeného na jednu píseň (Stojí hruška) s pevnou figurální vazbou na jednotlivé hudební moti­vy. Je rozšířen i ve Slezsku. V Sedlišti jej znají dík sběrateli a propagátoru slezského a lašského folkloru Jožovi Vochalovi. Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci polootevřeném, CH zády do středu, spojené

Continue reading

C. 2 TANĚC (KRMELINSKY) Z KRMELÍNA

[: Kole našich oken těče voda skokem, němožu ju zastaviť, :] [: měla sem mileho, rozhněvala sem ho, němožu ho udobřiť. :] /:A ja za nim pujdu a prosiť ho budu, by se na mě něhněval,:/ /:že je me srděčko zalúbené všecko, aby mi ho rozebral.:/ Taněc je název točivého

Continue reading

C. 3 TANĚC (KOLE DUBA) Z KOŠATKY

Zdalo se mi, zdalo, že v polu horalo. A to moji mile, moji roztomile, ličko červeňalo. Něbylo to ličko, byly to hřebičky, zapřehaj mi, mila, moja roztomila, ty vrane koničky. Juž, juž, juž, Janiček je muž, a Mařenka jeho žena přikryje ho po kolena, juž, juž, juž, Janiček je muž.

Continue reading

C. 4 TANEC (STAROBĚLSKY) ZE STARÉ BĚLÉ

[: Zabludila kravarečka v lese, :] [: a kdo ji tam, a kdo ji tam, a kdo ji tam snidaničko něse. :] /:Něse ho tam ten švarny syneček,:/ /:enem že on něvi, enem že on něvi přes ten les chodniček.:/ Taněc má tři části: I. Chůze dvojic se zpěvem jednotlivých

Continue reading

C. 5 ZVRTEK ZE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ A Z PROSKOVIC (rekonstrukce Eliška Krejčíčková)

Jde o údajně 2/4 verzi točivého tance – „zvrtku“, podobně jako v horském Lašsku. Mi se vam raz zdalo, z něděle na rano, že u fojta je muzika a pacholkuv malo. A děveček vice, sedly na lavice, mezi nima lecikera, enem klevetnice. Jedna mlynařova, druha purkmistrova a tu třeti němenuju,

Continue reading

C. 6 CIGAN (V KRMELINĚ NA DOLINĚ) Z KRMELÍNA

V krmelině na dolině su tam cigani, su tam cigani, prodavaju gořalenku za dva grejcary, za dva grejcary. Oheň rozdělali, kolem posedali, gořalenku pili švarni cigani. Naš tatiček, nebožtiček, [:pambu mu daj něbesa,:] on vozival stare robky [:na tragaču do lesa.:] [:Oheň rozdělali… :] Tančí dvojice smíšené ve dvou řadách

Continue reading

C. 7 DRATENIK Z KRMELÍNA

Ja sem maly drateniček z tej trenčanskej stolice, umim dobře zadratovať hrnce, misy, rendlice, [: drateničku draťaty, kudrnaty, střapaty, drateničku drťaty, ty buděš muj. :] A dyž přijdu do dědiny všeci na mě čekaju, panimamy i děvčata vesele mě volaju, /:drateničku draťaty… :/ Tančí dvě dvojice smíšené, CH čelem k

Continue reading

C. 8 DYMAK ZE STARÉ BĚLÉ

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo ve volném prostoru čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Pohyby CH: 1. – 4. takt: CH klek na pravé koleno, ruce sevřeny v pěst, levá pěst opřena o levé koleno (palcová část nahoře). Pravou pěstí naznačuje údery na kovadlinu tím,

Continue reading

C. 9 DYMAK Z KRMELÍNA (KOVAL)

A ty, mily kovařičku, kovaj, kovaj, kovaj, kovaj, kuj, a ty moja galanečko, dymaj, dymaj, dymaj, dymaj, duj. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, viz dymak ze Staré Bělé (C. 8). Pohyby CH: 1. – 6. takt: Totéž jako u dymaku ze Staré Bělé (C. 8) v taktu 1. –

Continue reading

C. 10 GALATY Z JANOVIC

Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH zády do středu. Drží se za ruce v rozpažení s mírným pokrčením v loktech. 1. takt: Dva dlouhé cvalové skoky podle CH vlevo stranou, CH vykročí levou, D pravou nohou. 2. takt – a: Ještě jeden cvalový skok podle CH doleva. b:

Continue reading