Zřizovatel:

A. 32 VALAŠKA Z OPLOCAN


Pod horama tráva roste, pod horama tráva roste,
[: Valašenka pase ovce, pase, až dopase,
Valašenka pase ovce, pase, až dopase. :]

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D před CH. Drží se za obě ruce spojené šátečky ve skrčení předpažmo (D ve skrčení připažmo).
1. – 2. takt: Čtyři obyčejné loudavé kroky vpřed, vykročí pravá noha.
a: Oba lehkým dotekem pravé nohy o zem a šoupnutím přední částí chodidla po zemi krok pravou nohou vpřed s nepatrným úklonem celého těla napravo.
b: Totéž oba levou nohou s nepatrným úklonem těla nalevo. 3. – 4. takt: Dva přeměnné kroky vpřed s lehkým vznosným nadhoupnutím, začíná pravá noha.

Popis kroku:
a1: šoupnutím krok v lichých taktech pravou nohou vpřed, a2: šoupnutím přísun levou nohou k noze pravé (špička se přisune asi doprostřed chodidla pravé nohy, pata nohy se lehce nadzvedne od země),
b: šoupnutím krok pravou nohou vpřed, váha těla spočívá na pravé noze, levá vzadu na špičce.
V sudých taktech vykračuje opačná noha.
Při přeměnných krocích se dvojice opět lehce natáčí ve směru nohy výkročné.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt: v hudbě i pohybu v těchto taktech stoupá celková dynamika.
9. – 10. takt: CH i D nadzvednou levé paže se šátečkem nahoru, ruce s pravým šátkem spustí dolů. Osmi drobnými krůčky na místě, v každé době jeden krok, se oba podtáčejí současně pod spojenými pažemi se šátečky. Začínají směrem zevnitř kruhu (doprava), vykračuje pravá noha. Při podtáčení se vždy jeden šáteček zvedá, druhý spouští dolů. Každý se podtočí celkem dvakrát kolem.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale naopak a opačnou nohou (dovnitř kruhu).
13. – 16. takt = 9. – 12. takt.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané Vojtěch Menšík (1969) a Martina Kaštylová (1970) – na videokazetě uvedena omylem Markéta Hodanová, Petr Vytásek (1965) a Božena Režná (1959), muzika jako v A.8, zpívají Petr Čmelák (1963), Vladimír Stančík (1965), Vladimír Synek st. (1956), Tamara Ošťádalová (1959) a Vladěna Pluháčková (1971).