I. 1 ZAVÁDKA Z KRUMVÍŘE

[: Enom ty mně, má panenko, pověz, gde ty zejtra na travišku půjdeš, :] [: a já půjdu, půjdu, půjdu do hajíčka, zeleňá se tam pěkná travička. :] [: Zeleněj se, travičko zelená, rozlívej se, vodičko studená,:] [: rozlívej se, rozlívej, po hladkým kamení, nastalo nám s milú rozlúčení. :]

Continue reading

I. 2 SKOČNÁ I Z KRUMVÍŘE

Tá krumvířská šenkýřka měla novú sukňu, a tá sukňa vážila půl deváta funtu, jeden funt, dva funty, tři funty, štyry funty, pět funtů, šest funtů, sedum funtů, osum funtů, půl funtu, a tá sukňa vážila půl deváta funtu. K hodovým tancům u Hanáckých Slováků patřila kromě zavádky i skočná. Je

Continue reading

I. 3 SKOČNÁ II Z KRUMVÍŘE

Skázala ně tá sedlovská, skázala ně tá sedlovská, co je po ní, není hezká. [: Skázala ně z Hostěrádek,:] že má pěknej vinohrádek. Jde opět o druh tance s dívčím pomáháním chlapcům při výskocích. Tančí se buď na stejnou písničku jako v I. 2 (trojicový variant) nebo na kteroukoliv jinou

Continue reading

I. 4 SKOČNÁ Z KRUMVÍŘE A KLOBOUK U BRNA

Dyž sem já šel na hody, šl sem si pod pérečkem, má milá se dívala, ej, za mnú okénečkem. Dyž sem já šel z hodů dom, hlavička porúbaná, zavaž mně ju, má milá, aby mě nebolela. Náš tatíček dobrý byl, navařil a vyudil, [: a dyž žili, dobrý byli, já

Continue reading

I. 5 VERBUŇK Z KRUMVÍŘE

Krumvířská dědina hodně dlúhá, ide tam cérečka, za ňú druhá, [: první mně dávajú, nemám síly, tu druhú mám já rád, Bože milý. :] Vy moji rodiče, vy myslíte, že mě s mojú milú rozlúčíte, [: nechcu aj nebudu vám po vůli, rač se všeckýho vzdám, Bože milý. :] Tančí

Continue reading

I. 6 VERBUŇK Z JIŽNÍ ČÁSTI HANÁCKÉHO SLOVÁCKA

Dyž sem já šel od milenky, břínkaly mně ostrověnky, [: břinkaly mně, břinkaly, černé očka plakaly. :] Černé očka, proč pláčete, šak vy moje nebudete, [: nebudete, nesmíte, darmo na mě myslíte. :] Verbuňk v oblasti Hanáckých Slováků byl čistě záležitostí mužů. Po roce 1950 se však v této oblasti

Continue reading

I. 7 VERBUŇK Z ČEJKOVIC

[: A v tem Brně, krajním domě, tam se šijú šaty pro mě :], [: kamizolka, kabátek, na všední deň na svátek :]. [: Poď se, milá, podívati, jak mě budú oblíkati, :] [: do bílého kabáta, za dragúna vojáka. :] Tančí a hrají členové souboru Zavádka z Čejkovic Jan

Continue reading

I. 8 DOŠKÁŘSKÁ – SLÁMKOVÁ

Starý došky vázal, do stodoly skládal, můj starý stařečku, dajte otépečku. I. Doškářská z Hovoran. Doškářská se tančí přes dvě zkřížené slámky. Tanečník se postaví čelem před hudbu a před sebe položí přes sebe dvě slámky. První leží vodorovně před jeho chodidly. Druhá slámka kříží vodorovně ležící slámku tak, že

Continue reading

H. 1 SKOČNÁ Z NĚTČIC

Na tem našem nátoni, na tem našem nátoni, zatočil se šohaj švarný na vraném koni. [: Zatočil se sem aj tam :], kemu já tě, moja milá, kemu zanechám. [: Kady je ten chodníček přes ty vinohrady :], [: po kerém sem chodíval, po kerém sem chodíval k méj miléj

Continue reading

H. 2 SKOČNA Z BORŠOVA

Ej, vím já o děvčině, ej, vím já o děvčině, v tem boršovském mlýně, v tem borěovském mlýně. [: Ej, ona husy pase :] [: pěkně nastrojá se :]. Vyletěla křepelenka z prosa, chytala ju moja milá bosa, chatala ju moja milá bosa. Když tys chtěla křepelenku chytat, [: mělas

Continue reading