F. 1 ACH, MOJA DĚVUCHO, ZE SKŘEČONĚ

1. Ach, moja dževucho, něchcym tě, že tvoji přačele gaňum tě, [: že rano něstovoš, kravičkam nědovoš, kunděličkym něpřynděš. :] 2. Muj miły synečku, nevěř to, přiď jutro raňuško, ujřiš to, [: že jo rano stovom, bydełko odbyvom, kunděličkym tež přydym. :] Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě.

Continue reading

F. 2 HANDERLOK Z PETŘVALDU

U Brna, u Brna, u Brnice převrutil handerlok handrlice, když si mě převrutil pomož mi stať, pomož mi ty handry na pleco dať. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu. D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce podél těla. Tempo tance volné.

Continue reading

F. 3 KAČOK – MALY KŘIŽOK Z PETŘVALDU

Tempo polonézy. Tančí čtyři páry v postavení do kříže čelem do středu, D po pravici CH. Držení za vnitřní paže v předpažení, vnější paže CH založena na kříži, D v bok. 1. – 3. takt: 1. a 3. dvojice si vymění místa devíti vznosnými kroky (v každém taktu třemi, vykročí

Continue reading

F. 4 MAMLAS ZE SKŘEČONĚ

Obruć mi śe, ty mamlaše, obruć mi śe, ty mamlaše, [: pomkni mi śe dali, pomkni mi śe dali, tu mi śe stoň. :] Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše čelem proti sobě, CH je zády do středu. Drží se za pravé ruce dole,

Continue reading

F. 5 OD SKŘEČOŇA CESTA DŁUGO

1. Od Skřečoňa cesta długo, furmani ňum nějadum, [: že ći pyšni skřečonšči pacholci do taňca nas něběrum. :] 2. Něch něběrum, něch něchajum, pytať jich něbedymy, [: a jak přijdum lutynšči pachołcy, to še vytancujemy. :] 3. Při grobli je stavek suchy, ryby v nim vyvzdychały, že to młode skřečoňske děvuchy

Continue reading

F. 6 ŽEBROK Z PETŘVALDU

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za ruce vzadu křížem. 1. takt: Dupavý přeměnný krok vnější nohou vpřed (CH levou, D pravou nohou). 2. – 4. takt: Šest skoků (v každém taktu dva) na vnější noze, vnitřní noha pokrčena

Continue reading

F. 7 OSTRAVSKY Z PETŘVALDU

Tančí dvojice smíšené zčásti v rozptylu a zčásti po kruhu, D po pravici CH. Chlapec přiběhne před muziku a poručí si tanec, rychle se vrátí ke své tanečnici a začínají tančit. Tempo je velice rychlé. Dvojice v postavení vedle sebe (D po pravici CH) se drží za vnitřní ruce pod

Continue reading

F. 8 ŠAROŠ Z PETŘVALDU

Tančí čtyři páry ve dvou řadách, čelem proti sobě, v jedné řadě D, ve druhé řadě CH. Řady jsou vzdáleny od sebe asi na osm delších kroků. D maji připaženo, CH mají ruce založeny vzadu na kříži. Nápěv má více částí: A: 16 taktů B: 8 taktů C: 8 taktů

Continue reading

F. 9 ŠOTYŠKA I Z PETŘVALDU

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu. D čelem. V držení ke kolovému tanci zavřeném. 1. – 4. takt: Čtyři přísunné kroky podle CH doleva, CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže komíhají při každém kroku zdola nahoru a zpět. Ve druhé době 4. taktu přídup druhé

Continue reading

F. 10 ŠOTYŠKA II Z PETŘVALDU

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení polootevřeném, CH uvnitř, D vně. Spojené paže napjaty vpřed po kruhu. 1. takt: Jeden přeměnný krok vnější nohou vpřed. 2. takt: Jeden přeměnný krok vnitřní nohou vpřed. 3. – 4. takt: Dvojice v držení zavřeném se otočí čtyřmi šlapáky dvakrát kolem. 5. – 8. takt

Continue reading