A. 1 CHROUSTOVSKÝ MLÁDENCI, BAJR ZE SMIDAR

Allegretto Chroustovský mládenci, kde ste koně pásli, ztratila sem šáteček, zelenavej věneček, kterej ste ho našli? Severovýchodní podhorská část Hořicka zahrnuje svérázné osídlení smíšeného česko-německého etnika. Patřil sem i Chroustov, ležící pod pahorkatinou Zvičiny, jedné z východočeských oblastí, ve které se zachovaly v početné míře tance s proměnlivým taktem, zde

Continue reading

A. 2 KDYŽ JSEM ŠEL ZE SMIDAR Z JARMARKU, BAJR ZE SMIDAR

Allegretto Když sem šel ze Smidar z jarmarku, koupil sem si novou píšťalku, koupil sem si jí, pískal sem na ni, když sem vyprovázel Andulku. Smidary sice leží na okraji Hořicka a Bydžovska, ale protože chlapec „šel z jarmarku“ odtud domů, patrně si pískal podle noty ze své vsi, kde

Continue reading

A. 3 UKRADLI SME KRÁVU, BAJR Z HOŘICKA

Allegro Ukradli sme krávu, krávu, velebnýmu pánu. Kráva, kráva, kráva, kráva, tři telata měla, kráva, kráva, kráva, kráva dobré mlíko měla. Obvyklé párové držení zavřené v tanci po kole. T. 1. – 2.: 4 lehké obkročákové poskočné kroky (2 kroky v jednom taktu). 3. – 4.: 2 klidné sousedské vykroužené

Continue reading

A. 4 BEDNÁŘ Z JIČÍNSKA A HOŘISKA

Tanec vychází ze čtverylkového typu společenských tanců, ač se v textu připomíná řemeslnické řemeslo. Doprovodné pracovní pohyby se tu ani nepoužily, ani nezachovaly. Je tancem dvou­dílným. I. díl se tančí zvolna třídobými kroky. II. díl rychle kroky dvoudobými, což tanci dodává patřičný vzruch. Tančí 4 trojice v čtverylkovém postavení –

Continue reading

A. 5 HOLUBIČKA ZE ZÁMEZÍ U ŽELEZNICE

Moderato Trojdobý tanec jednoho páru, který svým stylem připomíná starý způsob milostného (svatebního) tance, rozšířeného v Českém ráji a v Pojizeří a zapsaného též v několika oblastech Německa již v období 1810 – 1818. Hudebně to připomíná lendlerový nápěv. Náplň tance lze si symbolicky vyložit, podle sběratele P. Krejčího, který

Continue reading

A. 6 CHRASTÁK ZE SUCHORAD NA HOŘICKU

Moderato Též zvaný chřasták, trojdobý párový otáčivý tanec tančený na způsob „skákavého valčíku“ mírně z místa po kole. V zavřeném párovém držení se v rámci základní osmitaktové formy tančí stále opakovaně: T. 1.: Doba 1. a všechny další takty – malý krok stranou, Ch začíná 1. nohou, D pr. nohou.

Continue reading

A. 7 SOUSEDSKÁ Z HOŘICKA

Allegretto Žádnej nám nemůže za naše peníze, žádnej nám nemůže zabraňovat v hospodě tancovat, holky si namlouvat, žádnej nám nemůže zabraňovat. Párový tanec ve střídavém držení zavřeném a Ch a D též samostatně. Volnějším tempem než valčík. Figurace se mění v prostoru v osmitaktových frázích. T. 1. -8. Figurace I.

Continue reading

A. 8 ZOUVÁK Z CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ NA HOŘICKU

Allegretto Řadový tanec: řada Ch a řada D postavených čelem proti sobě s menším odstupem řad navzájem. Patří do kategorie tanců s proměnlivým taktem, ač v řadovém uspořádání je to výjimečné. Podle O. Zicha jde o tzv. směsek, což také schema kroků dokládá: EEEE, O, VV, O, VV, EEEE, O,

Continue reading