C. 1 VIVATEK (TYP TUŘ) Z KOTEROVA

Zpíval J. Hucl * 1820, zápis J. Bradáč, Plz. p. rkp. ÚEF Praha, hud. úprava M. Šimandl. Vivatek, vivatek, grajciál, dejte si, mládenci, dejte si hrát, nalejvat si dejte, sklenicí cinkejte, vivatek, vivatek grajciál. „Vivatek“ je místní název mužského sólového předzpěvu před muzikou, v Čechách též nazývaný „nahoru“ nebo „tuš“.

Zobrazit více

C. 2 HULÁN A’ LA HOPLA VALČÍK

Z Plzeňska, J. Bradáč, rkp. Plz. p. úprava M. Šimandl. Párový figurální tanec, typ 3/4. Instrumentální zápis sběratel doplnil následujícím popisem tanečního provedení: „Na první a poslední dobu v taktu se vždy poskočí a to 1x na pravé, 1x na levé ( jako „hopla valčík“). První 4 takty tančí pán

Zobrazit více

C. 3 ŠTAJRYŠ I (Z NEPOMUCKA) (též lendler)

Ze Stanu na Nepomucku. Zápis V. Čtvrtek, hudební úprava M. Šimandl. Na naší půdě straší, nás žádnej nevystraší. Káča na žebříku nadělá cavyku, když na tu půdu leze, že na ni někdo vleze. /: Vona hned na nás křičí, že na tej půdě fičí. : / /: Von je tam

Zobrazit více

C. 4 ŠTAJRYŠ II

Z Nepomucka, zápis V. Čtvrtek, úprava M. Šimandl. Foukali, troubili když cestou jeli, rum, caj, rumcajcam, když cestou jeli, pravili, že hezkou cerušku vezli, rum, caj, rumcajcam, hej, dupy dupy dup. Nešťastnej formánku, což se nestydíš, rum, caj, rumcajcam, což se nestydíš, ještě fousy nemáš, ženit se míniš, rum, caj.

Zobrazit více

C. 5 TŘASÁK ZE ŽINKOV

Úprava: M. Šimandl. Instrumentální doprovod. Párový figurální tanec – přechodná forma k tanci kolovému. Párové držení zavřené. Základní krok se opakuje po celou dobu tance: drobný polkový krok, lehce, ale hodně potřásaný, tančený na přední části chodidel. Na našem snímku se potřásaný krok dokola střídá s vyzdvihováním děvčete. Tento veselý

Zobrazit více

C. 6 ŽINKOVSKÉ KOLEČKO

Zápis J. Pomahač, 1958. Na Žinkovsku. Variant písně a úprava M. Šimandl. (Srov. Pomahač 1958 – text „Žinkovský políčko, to je na stráni…“ Převzal Bonuš 1955, s. 134 ad.) Pověz mně, má milá, cože to máš, že to před mládenci jen ukráváš. Co mám, to dám, co  mám, to dám,

Zobrazit více

D. 1 SULISLAVSKÉ PÁROVÉ KOLEČKO

Sulislav, sběr a zápis Fr. Svoboda, in: Bonuš, 1955. Až budou lovit sulislavskej rymníček, až budou lovit sulislavskej rymník, já tam taky pudu, lovit sebou budu, chytím si štičku, šup s ní do pytlíčku. Až budou lovit sulislavskej rymníček, až budou lovit sulislavskej rymník, vezmu si lodičku, pojedu pro dívčku,

Zobrazit více

E. 1 LENDLERY

Volná suita lendlerových prvků získaných výzkumem u současných pamětníků a choreograficky zpracovaných Miladou Bláhovou. Ukázka jednoho z motivů hudebního doprovodu: Lendler je vláčný figurální tanec, pravděpodobně jeden z prvotypů valčíku, charakteristický pro celou oblast jižního Německa, Horního Bavorska, Tyrol, Štýrska aj. Na našem území byl hojně tančen na Chebsku, Karlovarsku,

Zobrazit více

F. 1 PLASKÉ DÍVČÍ A SMÍŠENÉ KOLEČKO

Z Plaska. Zápis Zd. Bláha 1950, od hudebníka Fr. Hory. Skladba tanečních motivů V. Bláhová – Z. Bláha. Když jsem já bejvával pacholek, míval sem kyselý na stole; pachole, na stole, míval sem kyselý na stole. Když jsem já bejvával pacholek, chytal jsem holky za podolek; pacholek, podolek, chytal jsem

Zobrazit více

F. 2 PANTOFEL Z DOLNÍ BĚLÉ

Zápis Z. Bláha 1955. Rekonstrukce. Koukej, holka, koukej dobře, to je kousek kůže bude dobrej na pantofle, tančit se v něm může. klapy klap,…. Koukej, holka, koukej dobře, na špalíček dřeva, bude dobrej na dřeváky, do pole jsou třeba, klapy klap… Párový figurální tanec. Postavení a držení: při předzpěvu: dvojice

Zobrazit více