E. 1 SEDLCKÁ I Z BÍLOVIC U UH. HRADIŠTĚ (rekonstrukce starší verze)

Má milá orala s černýma volama, [: hopša, volky, hopša, tak na ně volala. :] [: Má milá byla bys červená jako rys, :] [: kdyby k vám nechodil mlynárský tovaryš :]. Tančí dvojice smíšené, čelem k hudbě, D po pravici CH. CH uchopí D pravicí kolem pasu, D mu

Continue reading

E. 2 SEDLCKÁ II Z BÍLOVIC U UH. HRADIŠTĚ (rekonstrukce mladší verze)

Ej, pověz, pověz, Kateřinko, ej, kde šenkujú dobré vínko, nedaleko, naprotivá, ej, tam vínečko dobré bývá. Daj ty ně, hostinská, prenocovat, prenocovat, nemám čím koníčky nafutrovat, nafutrovat, nemám zrna, sečky, sena, otépečky, ani teho jačmeňa mláceného, mláceného. Hore, dúle, Orešany, všecky panny pověšali, pověšali na reťázky, že neměly žádnej lásky.

Continue reading

E. 3 SEDLCKÁ III Z BÍLOVIC U UH. HRADIŠTĚ (jiná rekonstrukce)

Od Topolného je cesta dlúhá až po Bílovice. točí sa po ní děvčátko švarné, platí si muzice. Za sebe platí, ej, dvacítkama pěknýma bílýma a za šohajka, ej, dukátama pěknýma žlutýma. A já si grajcár proměním, za trojníček sa ožením, dočkaj, má milá, má roztomilá, šak já ťa ošidím, šak

Continue reading

E. 4 SEDLÁCKÁ (BORŠICKÁ) Z BORŠIC U BLATNICE

Pod Javorinú, v zeleném boru, tam, kde boršičtí mládenci orú. Aj, orú, orú, enom nekerí, kerí nosijá pávovo perí. Tančí dvojice smíšené čelem k hudbě. D po pravici CH, drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce připaženy. Tanec má 2 části. I. Zpěv taneční písně V uvedeném postavení

Continue reading

E. 5 SEDLCKÁ (HUCKÁ) Z HLUKU

Aj, ta hucká hospoda, aj, ta hucká hospoda z drobného kamení, z drobného kamení. [: A kdo peníze nemá :], [: ať do ní nechodí :]. Pod Babíma horama, pod Babíma horama široká dolina, široká dolina. [: Nastane ti, šohajíčku :], [: žałostná novina. :] Kdo umí vařit pěry, naši

Continue reading

E. 6 SEDLCKÁ Z KUNOVIC

Šijte ně, mamičko, košulenku, šijte ně, mamičko, košulenku, a já v ní pojedu pro galánku, a já v ní pojedu pro galánku. [: Šijte ně, mamičko, vyšívanú, :] [: a já mám galánku pohaňanú :] Oženił sa starý a šedivý, vzał si sobě pěkné dívča mładé, vzał si sobě pěkné

Continue reading

E. 7 SEDLCKÁ I ZE STARÉHO MĚSTA U UH. HRADIŠTĚ

Nocovali, malovai tré maléri u nás, tré maléri u nás. Dal sem si já vymalovat [: mojéj miléj obraz :]. Staroměstská sedlcká jako všechny jiné druhy sedlcké na Uherskohradišťsku má 3 základní části: I. Zpěv taneční písně a doprovodné pohyby při zpěvu (přenášení váhy těla). II. Společné víření dvojice vpravo

Continue reading

E. 8 SEDLCKÁ II ZE STARÉHO MĚSTA U UH. HRADIŠTĚ

Dyž sa mně, děvčico, pěkná zdáš, budeš-li taková, až sa vdáš, eště pěknější, můj najmilejší, teprú sa ty na mňa podíváš. Staroměstská sedlcká jako všechny jiné druhy sedlcké na Uherskohradišťsku má tři základní části: I. Zpěv taneční písně s doprovodnými pohyby při zpěvu (přenášení váhy těla). II. Společné víření dvojice vpravo

Continue reading

E. 9 SEDLCKÁ Z UHERSKOOSTROŽSKA (rekonstrukce)

a) U Antonínka studánečka, u Antonínka studánečka, [: ošidila ně, ošidila ně galánečka. :] b) Blatnické děvčata pěkné líčka máte, enom nám povězte, čím sa umýváte. c) Réž, réž, réž, drobná réž, komu sa ty, moja milá, dostaneš. Réž, réž, réž, drobňučká, šak je moja galánečka hodňučká. Takú sem si

Continue reading

E. 10 VERBUŇK I Z UHERSKOHRADIŠŤSKA

Keď sem išel zrána, muzika ně hrála, [: [: všecky panny tancovaly, :] enom moja stála. :] Hojsa, chlapci, hojsa, co kosárky nosá, [: [: a né tací drevenci, :] co za sukně visá :]. Verbuňk tanečníků starší a střední generace. Tančí Karel Pavlištík (1931), Vít Polášek (1952) a Milan

Continue reading