Sokolnictví – umění chovu dravců, jejich ochrany, výcviku a lovu s nimi

Zapsáno do seznamu UNESCO: 2010Zapsáno do Národního seznamu: 2009 Sokolnictví je zvláštním způsobem lovu zvěře pomocí cvičených dravců, především sokolů, jestřábů či orlů a zahrnuje i další aspekty běžně prováděné sokolníky, zejména odchovy mláďat dravců, ochranu dravců v přírodě a osvětu. Historicky jde o tradiční, specifickou oblast lovectví, která používá

Continue reading