E. 1 TANĚC (MESIAŠ) A MAĎAR

Mesiáš přišel na svět pravdivý a prorok vzácný z velkými divy, [: mezi jinými zázraky dělal z vody víno taky v Káni galilejské. :] Taněc (Mesiaš) s dovětkem maďarem je prvním tancem o svatbě, kterým se postupně zaváděly jednotlivé tanečnice taneč­níkům. Josef Vluka, který tento tanec zaznamenal již koncem minulého,

Continue reading

E. 2 TĚLENCY A MAĎAR

Zagrejče mi do kolečka, je tu moja galaněčka, zagrejče mi do kola, do kola, je tu galanka moja. Podle Josefa Vluky se tančil stejně jako svatební taněc (Mesiaš) včetně maďara v dohrávce. Tanec má 2 figury: I. figura: Úvodní chůze dvojice za zpěvu taneční písně vpřed po kruhu. Tančí dvojice

Continue reading

E. 3 FUNTY

Tančí dvojice smíšené po kruhu v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu. Ruce v bok. 1. – 4. takt: CH i D závěsem za pravé lokty zátočka 12 mírně zvrtanými kroky (vykročí pravá noha). 5. – 8. takt: Dvojice se pustí, zavěsí se za levé lokty a zátočky

Continue reading

E. 4 KAČA

Tančí 4 dvojice smíšené v postavení do kříže čelem do středu. D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, popř. pozvednuty mírně před tělem. CH levou ruku vzadu na kříži, D pravou ruku připaženu. Liché dvojice (1. a 3.) začínají vlastní tanec. Sousední sudé dvojice (2. a

Continue reading

E. 5 KOLOMAJKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vpředu křížem, levé nahoře. Překřížené paže jsou ve výši pasu. 1. takt: CH i D třemi podupy s mírně sníženým těžištěm, začíná levá, postoupí vpřed. 2. takt – a: CH i D poskočí

Continue reading

E. 6 KOZOK A MAĎAR

Rejdoka bych taňcovała, rejdoka mi grejće, střevičky śem roztrgała, na druhe mi dejće. Tančí se ve dvou řadách: v jedné CH, ve druhé D čelem proti sobě. vzdálených asi 6 kroků od sebe. CH založí obě ruce vzadu na kříže. D paže spuštěny volně podél těla. 1. – 4. takt:

Continue reading

E. 7 MYKSIK

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH levým, D pravým bokem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. 1. – 16. takt: Valčík vpřed po kruhu s otáčením doprava, CH vykročí levou, D pravou nohou. 17. takt – a: Dvojice se zastaví, pustí se, CH i D ruce v bok a oba

Continue reading

E. 8 POHANČOK A MAĎAR

Tančící vytvoří dvě řady čelem proti sobě, v jedné D, ve druhé CH. Řady jsou od sebe vzdáleny asi 6 kroků. Začíná tančit první pár z kraje. 1. – 4. takt: První CH a první D se zatočí osmi nízkými poskoč­nými kroky, vykročí pravá noha, v držení za pravé ruce

Continue reading

E. 9 ŠATKOVY

Tančí trojice: CH a po stranách 2 D. Trojice je spojena za vnitřní ruce, v nichž drží do trojcípu složený šátek, vnější ruce D připaženy. Tanec má dvě části. I. část Hudba hraje volně taneční napěv. 1. – 4. takt: D po pravici CH vykročí proti bráně, kterou tvoří CH

Continue reading

E. 10 ŠEL CHŁOP Z ROBOTY

Šel chłop z roboty, stavił se u koboty, [: by mu dała, němeškała, kusek sadła na buty. :] Tančí muži před muzikou. Poručí si tanec a zazpívají úvodní taneční píseň. Hudba opakuje nápěv k tanci několikrát. Tempo se může postupně zvyšovat. Utvoří dvojice, vnitřní paže položí na ramena, vnější volně

Continue reading