C. 11 HÓPÁK HAVÍŘSKÉ I Z RUDY NAD MORAVOU

Já mám ženo nekáranó, já si kópim tatar na ňo, já jo bodo tatarovat, ona bode poskakovat. CH se postaví před muziku a jeden nebo všichni zazpívají taneční píseň. Přitom gestikuluje havířským kladivem, s kterým celý tanec tančí. Hudba opakuje nápěv k tanci. V tanci se střídají v lichých taktech:

Continue reading

C. 12 HÓPÁK HAVÍŘSKÉ II Z RUDY NAD MORAVOU

Píseň jako v C. 11 Tančí se stejně jako hópák I (C.11), ale ve dvojicích o závod, kdo déle vydrží tančit, aniž by mu vypadlo kladívko z ruky. Tančí členové souboru Markovice z Rovenska Antonín Matýs (1959), Martin Novotný (1970), Milan Rosák (1973) a Pavel Tyl (1971), muzika jako v

Continue reading

C. 13 HÓPÁK PÁROVÉ I Z RUDY NAD MORAVOU, JAKUBOVIC A POSTŘELMOVSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše čelem proti sobě, v držení ke kolovému tanci zavřeném. Po celý tanec se tančí tvrdý, pevný obkročák poskočný – jeden poskok v taktu. V lichých taktech CH vykračuje levou, D pravou nohou. V sudých taktech opačnou nohou. Dvojice

Continue reading

C. 14 HÓPÁK PÁROVÉ II Z RUDY NAD MORAVOU, JAKUBOVIC A POSTŘELMOVSKA

Tančí dvojice smíšené v držení jako u hópáku I (C.13). Postavení: CH zády do středu, D čelem. 1. – 2. takt: Obkročák poskočný (jeden krok poskočný v taktu), CH vykročí levou, D pravou nohou. Dvojice se otočí o 180° při každém kroku doprava. 3. – 4. takt: D se odrazí

Continue reading

C. 15 HÓPÁK PÁROVÉ III Z RUDY NAD MORAVOU. JAKUBOVIC A POSTŘELMOVSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže volně napjaty do směru tance po kruhu. 1. – 2. takt: Dva obkročaky poskočné (hópáky), provedené tvrdě na téměř napjatých chodidlech, druhá noha mírně odchýlena stranou. CH vykročí levou, D pravou nohou.

Continue reading

C. 16 MAZURKA BABKA Z RUDY NAD MORAVOU

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH uvnitř, D vně. Držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže volně napjaty do pohybu tance vpřed po kruhu. 1. – 2. takt: Dva kroky vydupávané mazurky, vykračuje vnější noha. a: Dvojice vykročí s přídupem vnější nohou (CH levou, D pravou). Předkloní se a spojené

Continue reading

C. 17 MAZURKA BABKA ZE SPÁLOVSKA

Píseň jako v C. 16 Tančí dvojice smíšené po kruhu. CH zády, D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže volně napjaty vpřed. 1. – 2. takt: Dva kroky vydupávané mazurky skočné (viz mazurka babka z Rudy nad Moravou – C.16). Spálovský krok je však většího rozsahu

Continue reading

C. 18 MAZURKA VARŠAVĚNKA Z RUDY NAD MORAVOU A HRABOVÉ

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D před CH. Drží se za obě ruce v pokrčení vzpažmo. 1. takt: CH i D postoupí valčíkovým krokem (krok vyšlapávaného valčíku – sousedské) levou nohou šikmo vlevo vpřed, D s natočením doleva za CH. Spojené pokrčené paže se hmitem natáčejí

Continue reading

C. 19 OTEVŘENÉ VALČÍK Z MORAVIČAN

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Uchopí se za vnitřní ruce v pokrčení připažme Vnější ruce v bok. 1. takt: Dvojice postoupí jedním krokem vyšlapávaného valčíku vnější nohou vpřed s natočením zevnitř zády k sobě. Vykročí CH levou, D pravou nohou. 2. takt =

Continue reading

C. 20 OTEVŘENÉ VALČÍK Z ROVENSKA

Píseň jako v C. 19 Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce ve skrčení připažmo. Vnější ruce v bok. 1. – 2. takt: Tančí se otevřený valčík s natáčením zevnitř (liché takty) a dovnitř (sudé takty) – viz otevřené

Continue reading