Zřizovatel:

A. 38 SÓSEDSKÁ (ŠÓSTAVÁ) Z ANNÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže volně napjaty ve směru tance. Celý tanec se tančí krokem sousedské, který na rozdíl od valčíku se tančí bez výponu, stále při zemi, nohy se téměř nezvedají od země. Proto název „šóstavá“. Skladba sósedské byla v podstatě libovolná. Dvojice se otáčely chvíli doprava, chvíli doleva (plynulý přechod vždy ve shodě s hudební frází). Pak se bez přerušení pohybu udělaly jeden nebo dva houpavé přísunné kroky kupředu nebo jeden nebo dva dozadu a zase se otáčeli opačným směrem. Anebo se pustili a každý tančil chvíli sám. Přitom se dívali na sebe. Znovu se uchopili a tančili zase spolu.
1. – 4. takt: Dvojice tančí sousedskou s otáčením doprava. CH vykročí levou, D pravou nohou.
5. – 8. takt: Dvojice se pustí, oba ruce v bok (hřbety vpřed) a každý se otočí 4 kroky sousedské dvakrát kolem s mírným postupem vpřed po kruhu. D vykročí pravou nohou a otáčí se doprava a CH se otáčí doleva, vykročí levou nohou.
9. – 12. takt: Dvojice v kolovém držení zavřeném, CH zády do středu, D čelem, opět tančí sousedskou s otáčením doprava jako v taktech 1. – 4.
13. takt: Dvojice se zhoupne jedním krokem sousedské po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou (jakoby chtěli dělat pří­sunný krok stranou).
14. takt = 13. takt. ale zpět a opačnou nohou.
15. – 16. takt = 13. – 14. taktu.
17. – 20. takt: Dvojice se otáčí 4 kroky sousedské doleva s mír­ným postupem vpřed po kruhu. Vvkračují stejné nohy.
21. – 24. takt = 13. – 16. takt. Takto se opakuje až do konce nápěvu.

Tančí a hrají jako v A.33.