B. 7 ŠÁTEČKOVÁ Z KOJETÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D před CH. Dvojice se drží za obě ruce ve skrčení připažmo za šátečky. I. část – 3/4 takt 1. takt: Oba vykročí valčíkovým krokem levou nohou dovnitř kruhu, šikmo vlevo vpřed. Při nadnesení do výponu na b) se natáčejí k

Continue reading

B. 8 KALAMAJKA Z KOJETÍNA

Kalamajka za domem tancovala s Jakobem, Jakob se jí polekal, chytňa gatě otikal. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, držení za vnitřní ruce ve skrčení připažmo. Vnější ruce v bok (hřbety vpřed). 1. takt: Ostrý polkový krok vpřed s podupem na a), vykročí pravá noha. 2. takt:

Continue reading

B. 9 HANAČKA Z DRYSIC

Kde je ta Hanačka, co tu včera bela, donesla do mléna měřico ječmeňa, měřico ječmeňa, měřico pozadko, kde je ta Hanačka, širokého zadko. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní paže v připažení, vnější ruce připaženy nebo v bok. 1.

Continue reading

B. 10 HOS Z DRYSIC

Hos, hos, sedlatá sedlatá červeny pančoške měla tá, měla tá hos. Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, poněkud volnějším. Spojené paže jsou volně napjaty vpřed ve směru tance. Tančí se buď po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše. Dvojice začíná buď v postavení CH zády

Continue reading

B. 11 HOSAR I Z DRYSIC

Hosar sem bel, hosar bodo, černy čižme nosiť bodo, černy čižme od čižmářa, podkověnke od kovářa. Šablenka bróšená, to je moje žena, ona mě veseká, až bode potřeba. Hojaja, hojaja, hojaja, hojaja, ona mě veseká, až bode potřeba. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu.

Continue reading

B. 12 HOSAR II Z DRYSIC

Hosar sem bel, hosar bodo, černý čižme nosiť bodo, černý čižme od čižmářa, podkověnke od kovářa.  Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě rozestaveny různě v rozptylu po celé taneční ploše. Drží se za pravé ruce dole, levé v bok. Po předzpívání písně začínají dvojice tančit. Tančí se jakoby „husarskými“ skoky

Continue reading

B. 13 KANAFASKA Z DRYSIC

Ztratila sem kanafasko, pomož mně jo hledat, Vaško, ztratila sem kabátek, co sem měla na svátek. Náš kohótek kokrhá, kokrhá, bode brzo ráno, naša dívka ospalá, ospalá, nechce jít na trávo. Drohé dívke z tráve dó, ona teprv stává, podívé se, hospodářo, co je to za práva. Je to čtverylkový

Continue reading

B. 14 PŘEŠKODA MÁ MILÁ Z DRYSIC

Přeškoda, má milá, že tech šajnu néni, že tech šajnu néni, přes tebe, má milá, na tem světě néni, na tem světě néni. Tančí stejný počet tanečníku a tanečnic. Na začátku tance stojí chlapci v hloučku uprostřed taneční místnosti nebo vytvoří těsný kruh, uchopí se navzájem kolem krku a zpívají

Continue reading

B. 15 ŠOSŤÁK Z DRYSIC

Šla, šla erteple kopati, šla, šla vokopávat. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu kruhu. Drží se za obě ruce dole. 1. takt – a: Jeden řezankový skok pravou nohou vpřed. b,c: Výdrž ve stoji rozkročném, pravou nohou vpřed, váha těla stejnoměrně rozložena

Continue reading

B. 16 HOLUBĚNKA Z KOJETÍNA

Sevá holoběnko, kdes bela, sevá holoběnko, kdes bela, [: žes to svoje popelavý peří, žes to svoje popelavý peří ztratila. :] [: Ztratila sem já ho na poli :] [: a to tobě, muj zlaté senečko, :] navzdory. Holuběnka byl oblíbený tanec na svatbách. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě

Continue reading