A. 22 ANNOVSKÁ Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Okolo Annova vodička se valí, [: kópila má milá za tolar hedvábí. :] Za tolar hedvábí, za dva zlatý nití, že bode vešévat na šáteček kvítí. Tančí trojice buď v kruhu za sebou nebo v trojstupu čelem k hudbě. CH stojí mezi dvěma D, trojice se drží za vnitřní ruce

Continue reading

A. 23 DUDY (HRÁLY DUDY) Z ANNÍNA A KOJETÍNA

Hrály dudy u hospody, a já sem je slyšela, dávali mně zahradníka a já sem ho nechtěla. A já rači kréčího, ten je neco lepšího, ušije mně sukýnečku, a to eště z cizího. Tančí dvojice smíšené ve dvou řadách čelem proti sobě. Každá dvojice z první řady má protějšek v

Continue reading

A. 24 MALENI Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Malení, malení lestu šerokýho, že nemá Hanačka galána žádnýho. Šíl bech k vám, má milá, šak nesmím, šak nesmím, zarůst mně chodníček ořeším, ořeším, ořeší, malení vesekám, vesekám, tebe tam, má milá, nenechám, nenechám. Tančí se buď v kruhu nebo ve dvou řadách proti sobě. CH a D se postaví

Continue reading

A. 25 STODOLENKA (OBIHAVÁ) Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Podají si pravé ruce, paže napjaty ve výši pasu, levé ruce v bok, hřbety vpřed. 1. – 8. takt: Šestnácti drobnými poklusovými kroky běží CH vpřed, D couvá, oba vykračují pravou nohou. Nohy se při

Continue reading

A. 26 ŠÁTEČEK (ČERVENÉ ŠÁTEČKU) Z TOVAČOVA

Červené šátečku, kolem se toč kolem se toč, kolem se toč, má mila se hněvá, já nevím proč, já nevím proč, já nevím proč. [: Tralalala lalala, tralala, lalala, tralalala lalala, tralalala. :] Jen se mně, má milá, dobře chové, dobře chové, kópim ti šáteček kašmírové, kašmírové. Tančí dvojice smíšené

Continue reading

A. 27 TOVAČOV Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Tovačov, Tovačov, tovačovské zámek, nebel bech vojákem, debe ne galánek, [: hoja, hojasa, hoja, hojasa, hoja, hojasa, hojasasa. :] Tovačov, Tovačov, tovačovský hatě, nemožu, má milá, zapomenót na tě, hoja, hojasa, hoja, hojasa, hoja, hojasa, hojasasa. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do

Continue reading

A. 28 HULÁŇ Z ANNÍNA

Sekera, moteka, pantok, válek, posť mě, děvče, na kombálek, sekera, moteka, pantok, válek, posť mě, děvče, tam, než-le bech tě tam postila, rači bech tě opostila, nésile spokojen, můj senečko, nechodívé k nám. Tančí dvojice smíšené po kruhu v postavení čelem proti sobě. držení ke kolovému tanci zavřené. CH uchopí

Continue reading

A. 29 KALAMAJKA Z TOVAČOVA

Tančí dvojice smíšené v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. CH uchopí pravou rukou v připažení levou ruku D. Druhé ruce v bok. hřbety vpřed. 1. takt: Jeden mírně poskočný přeměnný krok podle CH vlevo stranou, CH vykročí levou, D pravou nohou. 2. takt: Jeden mírně

Continue reading

A. 30 TETKA – ŠKRK Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Hop, škrk, Helena, tráva zelená, a ti chlapci klopotovští só jak melena. Ale ne všeci, enom nekeří, keří mají za klobókem pávový peří. Tančí se ve dvou řadách proti sobě, vzdálených osm kroků od sebe. Dvojice (CH a D) v postavení čelem proti sobě se uchopí jako ke kolovému tanci,

Continue reading

A. 31 TETKA – TRHOVÁ Z KLOPOTOVIC

Tetka, kde dete, co to nesete, škarbalečke za jehlečke, chlapcom na gatě. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže napjaty volně vpřed ve směru tance. 1. – 4. takt: Čtyřmi ráznými přísunnými kroky s pohyby napjatých paží nahoru

Continue reading