C. 21 ŠPACÍRPOLKA Z JEDLÍ

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za napjaté pravé paže vodorovně. Vnější paže v bok. 1. – 8. takt: Dvojice tančí mírně houpavým přeměnným krokem vpřed, CH vykročí pravou vpřed, D levou vzad. 9. – 12. takt: Dvojice se

Continue reading

C. 22 TRHALA JAHODY Z RUDY NAD MORAVOU A HRABOVÉ

[: Trhala jahody na skále vysoký, :] [: smutně naříkala, když byla poznala, že bude chovat. :] Po předzpěvu taneční písně tančí dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném, spojené paže volně napjaty do směru tance po kruhu. Takt 2/4 1. – 2. takt: Polka, CH vykročí levou, D pravou

Continue reading

C. 23 V TOM RÓCKYM MLÉNĚ Z RUDY NAD MORAVOU

V tom róckym mléně, no toto, no toto, děvče tam mele, no toto, no toto, v tom róckym mléně, děvče tam mele, no toto, toto. Namlela móke, no toto, no toto, štere klobóke, no toto, no toto, namlela móke štere klobóke, no toto, toto. Napekla chleba, no toto, no toto,

Continue reading

C. 24 ŽALA JATELINKU Z LESNICE

[: Žala jatelinku, choďa po včelínku, :] [: jatelinka drobná, nažala ju do dňa :] má milá. Aj, to je to dubovisko dubové, dubové, jen ty na mě, má Andulko, zavolé, zavolé. Já si na tě, můj Jeníčku, zavolám, zavolám, protože tě, chlapče zlaté, ráda mám, ráda mám. Tančí trojice

Continue reading

B. 1 CÓFAVÁ Z KOJETÍNA

Rostó, rostó, rostó konopě za cestó, a só pěkně zeleny, [: mezi něma roste modrooké děvče, až veroste, bode mý. :] Mládenečko mladé, poslechni mé rade, zanech toho ženění, oženíš se jednó, tvářičky ti zblednó, krása se ti promění. Cófavá je volný kráčivý tanec vážného, obřadního rázu. Tančí dvojice smíšené

Continue reading

B. 2 ZAVÁDKOVÁ OSTATKOVÁ CÓFAVÁ Z NEZAMYSLIC

V zeleném háječku milovali se dva, spadlo na ně dřevo, spadlo na ně dřevo, zabilo je oba. Tančila se v pondělí na ostatky, když se „zavádělo právo“. Zavádělo se v trojicích krokem cófavé. Stárci vzali první stárku doprostřed mezi sebe a z obou stran se zavěsili za lokte nebo se

Continue reading

B. 3 MENUET Z NEZAMYSLIC

Menuet je tanec řadový, který se tančí ve 3/4 taktu slavnostně, krátkými vznosně nadnášenými krůčky, jen zcela jemně rytmizovanými. Držení těla je ladně vzpřímené. Tanec má několik oddílů. Nástup (první část nápěvu – menuet č. 1) 1. – 8. takt: Dvojice tvoří dva zástupy (CH vlevo, D vpravo) v po­stavení

Continue reading

B. 4 SVATEBNÍ KOT Z KOJETÍNA

Žertovný honivý svatební tanec kot se tančil v Kojetíně na druhý den svatby před půlnocí. Muzikanti zanotili „intrádu“ a „komandant“ svatby zavelel „k nástupu“. Muzika spustila a všechno se dalo do pohybu. Staří a mladí se pochytali za ruce, nějaký mužský nebo kurážná ženská v čele. Nevěsta byla někde uprostřed

Continue reading

B. 5 KOLO A HAD Z BOJANOVIC

Aj, Hanačko, Hanačko, jaká se te krásná na svět přešla, mosela ses narodit aj, dež denička vešla, aj, dež denička vešla. A já sem se zrodila, dež denička zrovna vecházela, tenkrát moja mamička [: aj, radost ze mě měla :] Vyletěla holubička ze skály, ze skály, [: probudila modré oči

Continue reading

B. 6 KŘÍŽOVÁ POLKA Z NEZAMYSLIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Uchopí se za obě ruce vpředu křížem. 1. takt: Oba přeměnný krok kupředu, vykročí vnější nohy (CH levou, D pravou). 2. takt – a: Oba provedou svižný obrat směrem dovnitř, CH vykročí pravou nohou vpřed s celým

Continue reading