E. III. 1 HOLKA NEZNÁMÁ, SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto Holka neznámá, nechoď za náma, nechoď do hospody. Jsou tam hoši ze Lhoty, maj’ kožený kalhoty, boty viksovaný. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše, Ch zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené. V tanci se střídají kroky obkročáku houpavého a

Zobrazit více

E. III. 2 SALÁT, SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto Počkej, počkej, povím na tě, že tys nám byl na salátě, na salátě na zeleným, počkej, já to na tě povím. Mlč a nepovídej, to byl někdo jinej. Tančí dvojice v postavení a držení jako u tance Holka neznámá (E.III.l). 1. – 8. takt: 16 kroků obkročáku poskočného (dva

Zobrazit více

E. III. 3 SVITAVSKÁ SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto Vašku, poď dom, máš tam kašu, Vašku, poď dom, máš tam kašu nachystanou. Já dom nepudu, já tu zvostanu u muziky. Tančí dvojice v postavení a držení jako u tance Holka neznámá (E.III.1). T. 1. – 4.: 8 kroků obkročáku poskočného (dva v taktu). Ch vykro­čí levou, D pravou

Zobrazit více

E. III. 4 TALIJÁN, SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu. D po pravici Ch. Drží se za ruce vzadu za křížem. T. 1. – 16.: Dvojice se otáčí valčíkovými kroky doprava (D couvá), začíná pravá noha. V každém taktu se otočí dvojice o 180°. V lichých taktech vykročí Ch i D

Zobrazit více

E. III. 5 UTÍKEJ ŽIDE, SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto Tančí dvojice v postavení a držení jako u tance Holka neznámá (E.III.l). T. 1. – 2.: Valčík. Ch vykročí levou, D pravou nohou. 3. – 4.: Obkročák poskočný (1 krok v taktu). Ch vykročí levou, D pravou nohou. 5. – 6. = 1. – 2. 7. – 8. =

Zobrazit více

E. III. 6 BAJDYŠ Z NEDVĚZÍ A UBUŠÍNA

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu, Ch zády do středu, D čelem. Ch uchopí D oběma rukama v pase, D mu položí obě ruce ze stran na jeho ramena. T. 1. – 2.: 4 těžkopádné obkročáky poskočné vpravo (2 v taktu). Ch vykročí levou, D pravou nohou. 3.: Dvojice se

Zobrazit více

E. III. 7 HRÁCH Z NEDVĚZÍ

Allegretto Když sem jel do Prahy pro hrách, pro hrách, upaď mi na cestě valach, valach. Kdybych mu byl dával oves, oves, byl by mě do Prahy dovez, dovez. Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou, vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou, nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to

Zobrazit více

E. III. 8 OKLEPÁK Z PUSTÉ RYBNÉ

Allegretto Sedlák voře podle meze, šáteček mu z kapsy leze, selka za ním poskakuje, tralalalala, tralalalala, šáteček mu zastrkuje, tralalalala, la. Dvoudílný párový tanec pomalého tempa. Ch a D v posta­vení proti sobě, D zády po kruhu spojí obě ruce v držení poníž v mírném oblouku rozpažení. Díl 1: T.

Zobrazit více

E. III. 9 SEDLÁK – FURIANT Z NEDVĚZÍ

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, Ch levým, D pravým bokem do středu. Oba ruce v bok. Stoj spojný nebo chodidla mírně vzdálena od sebe. 1. sloka T. 1. – 2.: Ch i D v uvedeném postoji se natočí 3x ve furianto­vém rytmu napravo, nalevo, napravo. Každé

Zobrazit více

E. III. 10 ŠOTYŠ Z NEDVĚZÍ

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, Ch zády do středu. Drží se za pravé ruce, levé v bok. T. 1.: Dva houpavé přísunné kroky podle Ch doleva, CH vykračuje levou nohou, D pravou. Při každém přísunu spojené paže kmihnou vpřed a vzad ve směru pohybu. 2. : Ch

Zobrazit více