A. 1 CÓFAVÁ I (HANÁCKÁ KONOPĚ) Z ANNÍNA A TOVAČOVA

[: Rostó, rostó, rostó konopě za cestó a só pěkně zelený, :] [: meze nima roste modrooký děvče, až veroste, bode mý. :] Tančí trojice čelné, uprostřed CH, po každé straně D. Drží se za vnitřní ruce v ohnutí upažmo nebo paže spuštěny (držení za ruce v připažení). Nebo CH

Continue reading

A. 2 CÓFAVÁ II Z OKOLÍ PROSTĚJOVA A OLOMOUCE

Jde o cófavou instrumentálního původu. Tento notový záznam od Xavery Běhálkové otiskli Bartoš-Janáček ve třetí písňové sbírce z roku 1901 pod čís. 1697. Podle sdělení bývalé tanečnice ze skupiny Xavery Běhálkové paní Emilie Štefanové z Tovačova hrával její otec Petr Haugvic s kapelou u zábav tuto cófavou i další tance

Continue reading

A. 3 CÓFAVÁ III (ŠÓPAVÁ) Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Janko, nechoď k nám, to já tobě povidám. Abes te k nám nechodíval, naše dvírka neodíral, naši brblajó, mě te nedajó. Tančí buď dvojice po kruhu za sebou (dvě D vedle sebe) nebo CH vlevo a D vpravo, drží se za vnitřní ruce, vnější v bok. Nebo se tančí ve

Continue reading

A. 4 CÓFAVÁ IV (NAD LOBODICAMA) Z OPLOCAN

Tančí se buď ve dvojicích nebo ve trojicích, CH uprostřed, po obou stranách D. Drží se vzájemně za vnitřní ruce, buď za paže volně v připažení nebo v pokrčení předpažmo. Vnější ruce v bok (hřbety vpřed). 1. takt – a1: Všichni krok pravou nohou vpřed. a2: Přísun levou nohou k noze

Continue reading

A. 5 CÓFAVÁ V (ÓZKÁ CESTA) Z TOVAČOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru, levým bokem do středu. D po pravici CH. Uchopí se navzájem vzadu v pase křížem, vnější ruce v bok. Nebo se uchopí za obě ruce vzadu křížem, spojené ruce opřeny o boky. Takt 3/4 1. takt – a1: Oba krok pravou

Continue reading

A. 6 CÓFAVÁ Z PLUMLOVA

[: Rostó, rostó, rostó konopě za cestó, a só pěkně zelený, :] [: meze níma roste modrooký děvče, až veroste, bode mý. :] Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vzadu křížem. Takt 4/4 1. takt – a: Krok pravou

Continue reading

A. 7 CÓFAVÁ SE ZAVÁDĚNÍM K PRÁVU Z PROSTĚJOVSKA

[: Nad Lobodicama oseka se třese, :] [: podívé se, milá, panenko rozmilá, voda lávko nese. :] Podivé se, podivé, na to sochó jedlo, až se zazelená, až se zazelená, potom si tě vezmo. O ostatcích se zaváděla děvčata cófavou k právu. Stárek zvedl v pravé ruce „právo“ (šavli přistrojenou

Continue reading

A. 8 VÁPENICKÁ Z TOVAČOVA

Ten kaderské Škurek, kdež on vápno pálí, bečečke s kořalkó, o pece se válí. Tramtarára rára tramtarára rára tramtarára rára rára. Jedó vápeníci, jedó od Bezděčí, každé křečí „vápno“, jak to tele bečí. Jedó vápenici od Vranové Lhote, stavele v Kozlově, propile tam bote. Tančí čtyři trojice v postavení do

Continue reading

A. 9 SVATEBNÍ TANEC Z VELKÉHO TÝNCE

Tančí svatební pár v kole ostatních svatebčanů. CH a D stojí čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Uchopí se za pravé ruce v pokrčení předpažmo, pravá ruka D hřbetem nahoře. Levé ruce v bok. 1. takt – a: CH krok levou nohou vpřed, D pravou vzad. b:

Continue reading

A. 10 SVATEBNÍ KOT Z PROSTĚJOVSKA

Divoký řetězový tanec kot se tančívá o svatbě. Družba poručí kota, svatebčané se uchopí do řetězu, střídavě muž a žena. V čele řetězu je žena, která má pravou paži volnou a drží v ní šátek. Levou rukou uchopí pravou ruku toho, kdo je za ní. Tanečníci začnou zpívat ke kotu

Continue reading