B. 1 STARODÁVNÝ Z HORNÍHO TOKU OSTRAVICE (rekonstrukce Věra Šejvlová)

[: U susěda na roli, :] [:zatočil sě švarny šuhaj na vranem koni. :] /:Zatočil sě sem a tam,:/ /:komu ja tě, moja mila, komu zaněcham.:/ Zaněcham tě jednemu, zaněcham tě druhemu, /:zaněcham tě, moja mila, sobě samemu.:/ 3/4 volný točivý tanec beskydské části Lašska. Tanec má několik částí. I.

Continue reading

B. 2 STARODÁVNÝ Z GRUNĚ

Zdalo se mi, zdalo, po nědělu rano, [: že muzička pěkně hraje, mladencu je malo. :] A divek je vice, ze sta na tisice, /:třemi řady posědaly, same klebetnice.:/ Och, muj mily toči, on ma černe oči, /:a ta jeho starodavni utira si oči.:/ Vzal ji z ruky šatek a

Continue reading

B. 3 ZVRTEK ZE STARÝCH HAMRŮ (rekonstrukce Věra Šimková)

Včera se mi škoda stala, ej, moju milu voda vzala, ej, moju milu voda vzala. /:Dyž ju vzala, ať ju něse,:/ /:ona ju něcha v černym lese.:/ Druh dvoudobého točivého tance rychlého tempa z horního Lašska, bohatého písňového podkladu. Po pohybové stránce tanec rekonstruován podle údajů jednotlivých tanečníků. Spontánně označován

Continue reading

B. 4 ZVRTEK Z MORAVSKÉ STRANY (rekonstrukce Věra Šejvlová)

Dyž sem byla mamince na klině, hej, na klině, hej, na klině, hej, chodivali chlapci ku mně v zimě, aji v zimě, aji v zimě, hej. Dyž sem byla trochu věči pannu, [:věči pannu, :] hej, chodivali chlapci za mnu, hej, za mnu, [:enom za mnu, :] hej. Přešel sem,

Continue reading

B. 5 ZVRTEK Z POMEZÍ KYSUC

(rekonstrukce Věra Šejvlová podle tanečníků ze Serafínova a Oščadnice) Idzem si ja, idzem sija, ma mila premila, [: ale mi pomaly chodnička ubyva. :] Uvjazal konička u pňa duboveho, išel nahovárať děvča do Rovneho, děvča do Rovneho. /:Išel nahovárať:/ /:děvča do Rovneho.:/ 3x * /:Cingaj, cingaj, pocingavaj, cudzim ženkam pokoj

Continue reading

B. 6 OBERTAS Z POMEZÍ KYSUC (rekonstrukce Věra Šejvlová)

Rombe liška, rombe v leše, čo narombe, to poněše, narombe še malučičko, poněše še lahučičko. Pri koščele biely dom, dunaj dom, je tam pekne děvča v ňom, dunaj dom, [: hop, těbe, dunajiček, hop, těbe, dunaj dom. :] Keby mi ho chceli dať, dunaj dom, veděl by ho šanovať, dunaj

Continue reading

B. 7 ČARDÁŠ (LAŠUNK) Z KONEČNÉ

Čie su to husky na tej vodě, ej, ony tužja po slobodě, [: keď sa ony naďobaju, ve dně v noci ščebotaju. :] 2/4 rychlý točivý tanec z moravsko-slovenského pomezí (z horského Lašska beskydské oblasti). Jeden z druhu čardáše na Moravě. Opírá se o široký písňový repertoár 2/4 taktu, příbuzných

Continue reading

B. 8 ČARDAŠ Z KELČOVSKÉHO SEDLA

Pani muzikanty, zahrajce mi marš! [: Ať si ja vyvedem svu milu na plac. :] Pila vino pila pivo a něopila še a něopila še. Spadla s hory do komory [:a nezabila še.:] Jde o slovenský čardáš v několika obměnách držení při předzpěvu i při víření a základního tanečního kroku.

Continue reading

B. 9 BABSKY Z KORNĚ

Na ohnišču, na ohnišču oheň hori, moju milu, moju milu hlava boli, [: jako by ju hlava něbolela, včera večer, včera večer zahorela. :] Je to druh „čardáše“ z moravsko-slovenského pomezí, který zhusta tančívaly ženy (proto „babsky“) z obojí strany hranice v hospodě „U Janošca“ v Kelčovském sedle. „Babsky“ se

Continue reading

B. 10 ČELADENSKY Z GRUNĚ

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu. D po pravici CH. Drží se za ruce vzadu křížem. 1. – 2. takt: Dvojice postoupí vpřed čtyřmi běhovými krůčky (čtyři kroky v taktu – na každou dobu jeden). CH i D vy­kročí pravou nohou. 3. – 4. takt: CH i

Continue reading