Myslivost – plánovité trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího prostředí, jako přirozená součást života na venkově

Zapsáno do Národního seznamu: 2011 Myslivost je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot. Tyto činnosti jsou neoddělitelně spojeny s aktuální žádoucí regulací početních stavů populací jednotlivých druhů volně žijící zvěře tak, aby živelný nárůst početních stavů jednoho druhu zvěře

Continue reading