C. 1 KOŁOMAJKA Z LYŽBIC

Tančí dvě řady dívek čelem proti sobě ve vzdálenosti asi dva delší kroky od sebe. Dívky v jednotlivých řadách tvoří se svými protějšky dvojice. Paže volně podél těla nebo v bok. I. variant 1. takt: Výměna míst dvou protějších dívek jedním delším přeměnným krokem s otočením doleva o 180° na protějším

Continue reading

C. 2 KOŁOMAJKA I A II Z TŘINCE – KONSKÉ

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH, CH ruce založeny vzadu dlaň do dlaně, D paže ve volném připažení (ne těsně u těla). I. variant v délce 8 taktů 1. takt: D jeden delší přeměnný krok levou nohou šikmo vlevo vpřed (před CH), CH

Continue reading

C. 3 KŘIŽOK – KAČOK Z TŘINCE – KONSKÉ A GUT

I. variant Tančí čtyři dvojice smíšené v postavení do kříže čelem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní paže v předpažení, vnější připaženy. 1. – 4. takt: První a třetí dvojice postupuje proti sobě malými kroky zlehka našlapovanými, tři v taktu, vykračuje pravá noha. Při setkání utvoří

Continue reading

C. 4 ŠOTYŠKA Z LYŽBIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu za sebou levým bokem do středu, D před CH. Drží se za obě ruce ve skrčení vzpažmo. 1. takt: Dva houpavé přísunné kroky vpravo stranou (z kruhu), vykročí pravé nohy. 2. takt = 1. takt. ale na opačnou stranu a opačnýma nohama. 3. takt – a: CH

Continue reading