F. 1 SEDLCKÁ Z HROZNOVÉ LHOTY

Stávaj, stávaj, hospodářu, stávaj lenivý, šeci ftáci postávali, léťá k snídani, za ním letí křepelenka, iných ftáků dost. ej, napřed letí kos, to je ten skorý host, Hospodářu, honem stávaj a skoč do gatí, zapřáhni si svoje koně, chyť sa opratí, lebo z tvého polečka nezbude ti zrnečka, co ti

Continue reading

F. 2 SEDLCKÁ Z MORAVSKÉHO PÍSKU

[: Lepší je vínečko, než-li voda :], [: lepší je cérečka, než-li vdova :]. [: Cérečka miluje, nic neříká, :] [: a vdova spomíná neboštíka :]. Písecký stárek porúbal hájek, [: porúbal, posekal švarný šohajek :]. Písecký stárku, nerúbaj hájku, [: nerúbaj, nesekaj, švarný šohajku :]. Písecké děvčata, pěkné líčka

Continue reading

F. 3 SEDLCKÁ Z TĚMIC

Ej, topol, topol, zelený topol, dyž ty mňa nechceš, tož mňa daj pokoj, hojása, hojása, tož mňa daj pokoj. Dyckys ně říkal, že si ňa vezneš, až za kopečkem žitečko zežneš, hojása, hojása, žitečko zežneš. Co dělá Kača, co dělý Kača, v trávě zelenéj, v trávě zelenéj. [: Vije pérečko

Continue reading

F. 4 SEDLCKÁ Z VESELÍ NAD MORAVOU (rekonstrukce)

Nedívaj sa, miłá, na moju černú tvář, ale sa podívaj, jaký su hospodář. Má miłá była bys červená jako rys, ej kdybys ty nechodiła s chłapcama na rybíz. Žádný neví, jak je ně, [: jak je ně:], dyž ňa stará baba [: obejme :], jak bych hořký polýnek jedł, do

Continue reading

F. 5 SEDLCKÁ ZE VNOROV

[: Eště sa to nestało :], [: ale sa može stat :]. [: Ty sa možeš oženit :], [: a já sa možu vdat :]. [: Kážú sa mně můj tatíček oženit :], [: a já sa bójím, že ňa bude žena bit :]. [: Ani bych si Rakušanky nepojał,

Continue reading

F. 6 KLÁTKOVÁ Z HROZNOVÉ LHOTY

Povídajú, že su chłápek; že já mosím nosit kłátek, já su chłap. Dyž było mája měsíce, kúpił ně miłý střevíce, já střevíčky ráda nosím za milého boha prosím velice. Už je to už, pobil ňa muž, pobil ňa velice, že sem išla k muzice, nepůjdu už. Už je to už,

Continue reading

F. 7 MLYNÁŘSKÁ Z HROZNOVÉ LHOTY

Sú mlynáři, sú, dyž jim kola jdú, sú mlynáři dobří chlapi, dyž jim mlýny klapy, klapy, hodně zemelú. Sú mlynáři, sú, dyž jim kola jdú, dyž jím kola nechcú jíti, mlynářé sa chyťá pití, nic nezemelú. Sú mlynáři, sú, dyž jim kola jdú, dyž jim kola nechcú jíti, mlynářé sa

Continue reading

F. 8 SLAVÍK-KŘIŽÁK Z TVAROŽNÉ LHOTY

Notace dohry Magdalena Múčková [: Strýče Słavíku, poďme na viku, :] [: nasečeme, navážeme nošu velikú :]. [: Tetka Dudněna spadly do sena, :] [: roztrhly si rubáčisko až po kolena :]. Je to druh lidové čtverylky. Tančí 4 páry v postavení do kříže. V hospodách tancovaly obvykle „z rohu

Continue reading

F. 9 NEBOŽTÍK ZE VNOROV

Můj, můj, můj nebožtík můj. Tančí trojice v postavení čelném. CH uprostřed, po stranách 2 D. Na začátku tance se drží všichni 3 za vnitřní ruce, vnější připaženy. 1. takt: Trojice přenese houpavě váhu těla v mírném stoji rozkročném vpřed: pravá D na pravou nohu, CH a levá D na levou

Continue reading