A. 1 GAJDOŠSKÉ DUO

Typickým hudebním doprovodem zpěvů i tanců na Hrčavě a v nejbližším okolí byla gajdošská muzika. Obvykle se skládala z „gajdka“ a „skřipka“. Z myšlenek sběratele, badatele a autora monografie „Hrčava“ z roku 1958 dr. Ivo Stolaříka o hrčavské lidové písni a hudbě: „… Hrčavskou píseň, zejména taneční, ovlivnily gajdy tak

Continue reading

A. 2 OVENŽOK A KULANY

Šostro moja, šostro okuj koňa ostro, okuj koňa ostro na štyry podkovy, pojadym do vojny, na štyry podkovy, ej, pojadym do vojny. 1. Ej, na Hrčavym dobře, ej, na Hrčavym šmjało, [: ej, jyny na Hrčavym, ej, věšełošči mało. :] 2. Ej, dudni že mi dudni, ej, něbedym tu tři

Continue reading

A. 3 OVĚNŽOK A KULANY

Za Jabłunkovym šedym mil, za Jabłunkovym šedym mil, tam še łučička zelini tam še łučička, zelini. [: Ej, hoja, hoja, sloboda moja, :] [: povidz že mi moja najmilejša, či bendeš moja. :] A vyše, dževčata, něvydoče, bo vy tež čarovač něumiče, [: a ja mom v zagradce taki kořyň,

Continue reading

A. 4 KOŁOMAJKA

1. Kołomajka, mik, mik, mik, oženił še sukenik, a vzou sebě za ženym Kovołovom Marynym. 2. Kovołova Maryna papirove krpce ma a jak še ich obuje kołomajke taňcuje. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem do středu, D po pravici CH. CH paže volně podél těla. D uchopí oběma rukama ze

Continue reading

A. 5 KŘIŽOK I A II

Kryžoka by taňcovała, kryžoka mi grejče, za kogoch še spodobała, za tygo mě dejče. Jo křyžoka něchčała, křyžok še mi dostoł, jo s křyžokym pod peřynym, křyžok še mi vyšmjoł. Tančí 2 dvojice v postavení do kříže, střídavě CH a D levým bokem do středu. Uchopí se navzájem do kříže

Continue reading

A. 6 LINDER

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu. D po pravici CH. Drží se za ruce vzadu křížem, pravice CH křížem přes levici D. 1. – 4. takt: Dvojice postupuje vpřed po kruhu houpavými kroky (začíná vnější noha), 2 kroky v taktu. 5. – 8. takt: Dvojice se uchopí

Continue reading

A. 7 MAŠTOLKA

Kole naši maštolky čeče voda ze skalky, kdo tum vodum opušči ku dřevčenču doňšč muši, choč by i přes tři zamky. 1. – 3. takt: První a třetí dvojice postoupí k sobě 5 kroky (vykročí pravá). Při posledním kroku (pravá noha vpředu na plném chodidle, druhá noha vzadu opřena přední

Continue reading

A. 8 VRUNY

Přylečeła vruna, šedła na roli, přylečeła druga, šedła vedle ni. [: Myšlivěc mo černe oči, muši něspač ve dvě v nocy, učekaj, něčekaj, bo če zastřelim. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě ruce „na háčky“: CH drží

Continue reading