A. I. 1 DÍVČÍ CHOZENÍ DOKOLA PŘED ZAHÁJENÍM TANCE (v kole)

/: Za naši stodolou je řeřáb, sú na ňom řeřabiny, :/ /:míla sem věrnýho milýho, huž mi ho vodlúdily. :/ /: Copa tě, hubičko, chlapec řek, hdyž von šel vod tebe pryč, :/ /: von mi to nastokrát říkával, že huž k nám nepříde víc. :/ /: Von mi to

Continue reading

A. I. 2 DO KOLEČKA – FORMA PÁROVÁ 3/8

Interpretace melodie J. Holoubek, 1992.      /: Má hubičko, šocrličko, to je všechno pro tebe, :/ že já muším nalámati sedum sáhů kame-, sedum sáhů kamene. /: Sedum sáhů kameníčka, vosum sáhů dřivíčka, :/ že já muším zavorávat potřekovský pole, potřekovský políčka. Srov. O. Zich, ČL 19, 1909, s. 222

Continue reading

A. I. 3 DO KOLEČKA – FORMA KOLA

J. Jindřich ChZ. d. 6. č. 42 /:Ráda já miluju takovýho chlapce, kerý nosívává marcipány v kapse:/ /: Marcipány v kapse, v bílým šálku jabka, aby to vedíla jeho panimatka. :/ Při předzpěvu stojí páry volně vedle sebe, většinou v půl­oblouku, D poskakují nebo přešlapují na místě, někdy se otočí

Continue reading

A. I. 4 NAHORU (PŘÍPITEK PŘED MUZIKOU, TYP TUŘ)

Tento přípitek před muzikou podle L. Kuby zpívala někdy i děvčata a dávala připít chlapcům. Zpěvák si zvolil populární „tuš“ – „Že to pivo nevypiju, že to pivo vypiju“, ovšem s charakteristickým projevem v chodském zpěvu. Zpíval Jiří Kapic (1931), na dudy hrál Richard Vízner (1973).

Continue reading

A. I. 5 ZELENÝ KÚSEK

JÁ RÁD MILUJU KAŽDOU HODINU Interpretace podle starší tradice. J. Holoubek, 1992. Párový figurální tanec s proměnlivým taktem. Základní postavení a držení: Páry proti sobě, CH zády do kruhu v párovém držení zavřeném. Základní kroky: přísunný valčík, natřasaná sousedská, vláčný obkročák. Schema kroků: 00/ SS / 00/ SS / +

Continue reading

A. I. 6 ŠOTYŠ

O. Zich, 25 ch. p. č. 20 Text: J. Jindřich CHZ, d. 3, č. 50. Ten tranovský poklasný, to je šelma nechčasný. /: honí nás, bije nás, ten by zasloužil provaz :/ Náš direktor, to je pán, rozkazuje robotám. /: robotě, tý slotě, vod houterka k sobotě. : / Párový

Continue reading

A. I. 7 TAJČE – VARIACE FIGUR

Interpretace J. Holoubek, 1992. Doprovod a zpěv na melodie obvyklé v Postřekově. To se to houpá, to se to šoupá, to se to tancuje, když muzika hraje, to se to houpá, to se to šoupá, to se to tancuje při muzice. Šenkýřka hezká, ta si nestýská, padají tolárky do její

Continue reading

A. II. 1. DO KOLEČKA – FORMA PÁROVÁ VE 2/4 RYTMU

M. Pučelíková, sběr. Srov. Bonuš, 1955; zápis melodie V. Kupilík. My z Mrákova nic nedbáme, jen když máme muziku, peněz sobě naděláme z olověnejch knoflíků. Točivý tanec „do kolečka“ – typ párový 2/4 Základní postavení a držení: Dvojice stojí volně po prostoru nebo v kruhu, při předzpěvu v kole otevřeném,

Continue reading

A. II. 2 DO KOLEČKA – FORMA KOLA VE 3/4 A 2/4 RYTMU

M. Pučelíková, in: Bonuš, 1955. Notace V. Kupilík. Mrákovská hospoda z drobnýho kamení, kdo peníze nemá, ať do ní nechodít. Já peníze nemám, přece do ní pudu, /: šenkýřovic dceru namlouval si budu. :/ Postavení: chůze po kole v párech ve volném držení za ruce poníž. Držení při tanci: a/

Continue reading

A. II. 3 ZELENÉ KÚSKY: BRUMLÁK, SALÁT, MARTIN – mateníky, párové figurální tance s proměnlivým taktem

a/ Brumlák J. Jindřich, Poklad Ch, č. 11. Popis M. Pučelíková, in Bonuš, 1955, s. 160, č. 23. Eště mě nemáš, hopaj, tupaj, eště mě nemáš, hopaj tup! Až mě budeš mít, hopaj, tupaj, tak mě budeš bít, hopaj tup! Typ tance 4taktový – schema SS/00. Tančí se způsobem zavřeným

Continue reading